Распоред предавања

*Konsultacije se održavaju online ili uživo na Fakultetu u dogovoru sa studentom.
 
PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA:

Raspored časova iz izbornih predmeta Savremeni albanski jezik P-1 – P-4 i Uvod u albanologiju 1 će biti naknadno objavljen. Sve zainteresovane za prijavu ovih predmeta molimo da se prijave sekretaru Katedre na mejl: marijapopovic.fil.bg@gmail.com na sledeći način:

- U polje subject upišite: Prijava za Savremeni albanski jezik P-1 / Uvod u albanologiju 1

- U tekstu poruke napišite: ime, prezime, broj indeksa, studijsku grupu (katedru)

 

PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA JE OBAVEZNA: 1. NA STUDENTSKOM SERVISU, 2. KOD SEKRETARA KATEDRE