Распоред за летњи семестар

*Konsultacije se održavaju online ili uživo na Fakultetu u dogovoru sa studentom.

PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA

(Uvod u albanologiju i Savremeni albanski jezik P-1)

 

Prijava za izborne predmete je obavezna.

 

Prijava za Savremeni albanski jezik P-1 će se vršiti do 05.10.2020. na mejl: danica1913@live.com

 

Prijava za Uvod u albanologiju 1 će se vršiti do 05.10.2020. na mejl:

marijapopovic.fil.bg@gmail.com

 

Časovi počinju od 05.10.2020. Raspored časova se nalazi na veb stranici Fakulteta, na stranici Katedre za albanologju.

 

 

U polje Subject upisti „prijava za Uvod u albanologju“ ili „prijava za Savremeni alabsnki P-1“, u tekstu poruke upisati ime, prezime, broj indeksa i studijsku grupu.