Професори своје консултације и предавања држе у анексу између II и III спрата.