кабинет а1

др Наиље Маља Имами

ванредни професор

Управница Катедре

nailje.malja.imami@fil.bg.ac.rs

auri2000@gmail.com

кабинет а1консултације:

ма Марија Поповић

асистент

в.д. секретар и библиотекар

marija.popovic@fil.bg.ac.rs

marijapopovic.mps@gmail.com

кабинет a1консултације:

др Олимби Велај

страни лектор

olimbiolimbi@gmail.com

Професори своје консултације и предавања држе у анексу између II и III спрата.