Мерима Кријези рођена је 1972. године у Београду. Средњу стручну спрему стекла је на Педагошкој академији за образовање васпитача у Београду. На Филолошки факултет Универзитета у Београду, смер – Албански језик и књижевност, уписује се 1991. године. Дипломирала је 1997. године са просечном оценом 8,37. Након основних студија уписала је постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду, смер – Наука о језику. Испите је положила са просечном оценом 10,00 а од 1999. године почиње да ради као асистент-приправник на Катедри за албански језик и књижевност да би 2006. године, након одбрањеног магистарског рада под називом „Употреба имперфекта у албанском и српском језику“, била унапређена у звање асистента. 07.02.2013. године одбранила је докторску тезу под називом „Значење предлога у албанском и спрском језику“.

Бави се превођењем и до сада је објавила известан број превода међу којима централно место заузимају приповетке и делови романа који припадају савременој књижевности, али и документарни филмови (међу којима је и филм урађен за британско тржиште у продукцији ББС-ја 1997. године, као и филм о мешовитим браковима на југу Србије урађен 2012. у продукцији РТС-а). Преводи са албанског, енглеског и српског.

Од 2004-2012 г. била је cтални сарадник часописа за књижевност, уметност и културу Свеске (Панчево);

Од 2006. године стални је сарадник Завода за унапређење образовања и васпитања у Београду као стручни члан комисије за процену квалитета плана и програма за основне и средње школе на албанском језику за предмет „Албански језик“;

Од 2009. године сарадник је Завода за процену квалитета наставе у Београду. Поменуте године била је члан тима за образовање пилот тестова за полагање завршних испита из албанског језика и књижевности за пријем у средњу школу.

На Катедри за албански језик и књижевност Филолошког факултета у Београду, у сарадњи са редовним и ванредним професорима на поменутој Катедри, учествује у одржавању наставе на основним академским студијама и на мастер академским студијама (пет предмета на основним и једном предмету на мастер студијама).

Била је члан комсије за одбрану мастер рада из области Албанологије 4 пута до сада.


др Мерима Кријези – БИБЛИОГРАФИЈА