Колоквијуми летњи семестар

КАЛЕНДАР РАДА, ПРИЈАВА ИСПИТА И ИСПИТНИ РОКОВИ — ШКОЛСКА 2016/2017.

Обавештавамо студенте да је распоред испита подложан променама и да су у обавези да се благовремено информишу.

— Студенти који полажу испите у Сали хероја улазиће са горње стране, а излазити на доњи улаз.
— Кандидати су обавезни да на испит, који полажу, дођу 15 минута пре заказаног времена!
— ИСПИТИ ПОЧИЊУ ТАЧНО У ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ!

Produženi VI rok
  U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog Veća Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i mogućnostima Katedre za anglistiku, u produženom VI roku održaće se sledeći ispiti:
  - 28.09.2018. Prevođenje književnog teksta 1 i 2 – učionica 229 u 09:00h.
  - 28.09.2018. Engleska književnost 1 (usmeni) – učionica 230 u 10:00h i Engleska književnost 2 (usmeni)- učionica 230 u 11:30h.
  - 28.09.2018. Engleska književnost 3 i 4, Engleska književnost SPEC 2/1 i 2/2 – učionica 230 u 18:00h.
  - IZMENA TERMINA – 28.09.2018. Prevođenje ne-književnog teksta 1 i 2 – učionica 229 u 16:00h.
  - 29.09.2018. Uvod u primenjenu lingvistiku i Primenjena lingvistika – učionica 230 u 11:00h.
  - 30.09.2018. Primenjena lingvistika 3, 4 i 5 – učionica 230 u 11:00h.
  - 30.09.2018. Engleski jezik 3 i 4 – učionica 229 u 10:00h.


I испитни рок 2018.

II испитни рок 2018.

III испитни рок 2018.

IV испитни рок 2018.

V испитни рок 2018.

VI испитни рок 2018.