Распоред колоквијума у летњем семестру 2018 – 2019

КАЛЕНДАР РАДА, ПРИЈАВА ИСПИТА И ИСПИТНИ РОКОВИ.

Обавештавамо студенте да је распоред испита подложан променама и да су у обавези да се благовремено информишу.

— Студенти који полажу испите у Сали хероја улазиће са горње стране, а излазити на доњи улаз.
— Кандидати су обавезни да на испит, који полажу, дођу 15 минута пре заказаног времена!
— ИСПИТИ ПОЧИЊУ ТАЧНО У ЗАКАЗАНО ВРЕМЕ!
– Студенти који полажу испите морају имати код себе документ са фотографијом (индекс, лична карта или пасош).


IV испитни рок 2019.

V испитни рок 2019.

VI испитни рок 2019.

VI продужени испитни рок 2019.
Obaveštavaju se studenti anglistike da će se u VI produženom roku održati ispiti iz sledećih predmeta:
 • Uvod u konsekutivno prevođenje 1 i 2 – 27. septembar u 15:00 časova – 227.
 • Prevod neknjizevnog teksta 1 i 2 – 27. septembar u 17:00 časova – 227
 • Translatologija (MAS) – 27. septembar u 19:00 časova – kabinet 214.
 • Usmeni ispit iz Engleske književnosti 1 – 27. septembar u 13:00 časova – 228.
 • Usmeni ispit iz Engleske književnosti 2 – 30. septembar u 09:00 časova – 228.
 • Prevod književnog teksta – 28. septembar u 10:00 časova – 230.
 • Anglofona književnost SPEC 1/1 – Američka postmoderna proza 1 – 30. septembar u 09:00 časova – 230.
 • Anglofona književnost SPEC 1/2 – Američka postmoderna proza 2 – 30. septembar u 09:00 časova – 230.
 • Kanadska postmoderna proza – 30. septembar u 09:00 časova – 230.
 • Engleski jezik 3 i Engleski jezik 4 – 30. septembar u 14:00 časova – 230.
 • Енглески језик V – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик VI – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик СПЕЦ. 1/1 (контрастивна анализа) – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик СПЕЦ. 1/2 (контрастивна анализа) – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик СПЕЦ. 2/1 (семантика) – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик СПЕЦ. 2/2 (семантика) – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик СПЕЦ. 2/1 (Семантика 1) – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик СПЕЦ. 2/2 (Семантика 2) – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик СПЕЦ. 3/1 (Увод у прагматику 1) – 30.09. u 12:00 časova – 229.
 • Енглески језик СПЕЦ. 3/2 (Увод у прагматику 2) – 30.09. u 12:00 časova – 229.