I семестарТип предметаЕСПБ
Савремени енглески језик Г-1СА6
Енглески језик 1 (Фонетика 1)НС3
Дескриптивна граматика 1АО3
Енглеска књижевност 1НС6
Увод у британске студијеАО3
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Савремени енглески језик Г-2СА6
Енглески језик 2 (Фонетика 2)НС3
Дескриптивна граматика 2АО3
Енглеска књижевност 2НС6
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ6
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Савремени енглески језик Г-3СА6
Енглески језик 3 (Морфологија)НС3
Дескриптивна граматика 3АО3
Енглеска књижевност 3НС6
Увод у примењену лингвистикуТМ3
Примењена лингвистика и настава енглеског језика 1ТМ3
Изборна група АО3АО3
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Дескриптивна граматика 4АО3
Увод у америчке студијеАО3
Примењена лингвистика и настава енглеског језика 2ТМ3
Енглеска књижевност 4НС6
Енглески језик 4 (Лексикологија)НС3
Савремени енглески језик Г-4СА6
Изборна група АО4АО3
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Америчка књижевност 1НС3
Енглески језик 5НС3
Преводилачке технике и поступциTM3
Превођење књижевног текста 1НС3
Превођење не-књижевног текста 1НС3
Примењена лингвистика и настава енглеског језика 3ТМ3
Савремени енглески језик Г-5СА6
Изборна група СА5СА3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Америчка књижевност 2НС3
Енглески језик 6НС3
Теорија превођењаТМ3
Превођење књижевног текста 2НС3
Превођење не-књижевног текста 2НС3
Примењена лингвистика и настава енглеског језика 4ТМ3
Савремени енглески језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Примењена лингвистика и настава енглеског језика 5ТМ3
Енглески језик СПЕЦ 1НС6
Англофона књижевност СПЕЦ 1 (Британски роман, изборни)
Англофона књижевност СПЕЦ 1 (Америчка постмодерна књижевност, изборни)
Англофона књижевност СПЕЦ 1 (Шекспир, изборни)
НС6
Савремени енглески језик СПЕЦ 1СА3
Превођење за англисте СПЕЦ 1СА3
Специјални стручно-апликативни предмет 1СА3
Изборна група АО7АО3
Изборна група ТМ7ТМ3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Енглески језик СПЕЦ 2НС6
Англофона књижевност СПЕЦ 2 (Британски роман, изборни)
Англофона књижевност СПЕЦ 2 (Америчка постмодерна књижевност, изборни)
Англофона књижевност СПЕЦ 2 (Шекспир, изборни)
НС6
Савремени енглески језик СПЕЦ 2СА3
Превођење за англисте СПЕЦ 2СА3
Специјални стручно-апликативни предмет 2СА3
Изборна група АО8АО3
Изборна група ТМ8ТМ6
Укупно ЕСПБ30
Енглески језик као изборни предмет
Савремени енглески језик П-1 и П-2 (ниво А2)
Савремени енглески језик П-1 и П-2 (ниво Б2)
Савремени енглески језик П-3 и П-4 (ниво А2)
Савремени енглески језик П-3 и П-4 (ниво Б2)