НАСТАВНИЦИ
кабинет 213консултације: среда: 13-15

др Биљана Чубровић

редовни професор

biljana.cubrovic@fil.bg.ac.rs

САРАДНИЦИ
ЛЕКТОРИ
кабинет 218 телефон: 011/2638-622 локал 183

Андријана Аничић

лектор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ
БИБЛИОТЕКА