НАСТАВНИЦИ
кабинет 213консултације: среда: 11.30-13.00

др Биљана Чубровић

редовни професор

biljana.cubrovic@fil.bg.ac.rs

кабинет 215консултације: среда: 16-18
телефон: 011/2021-676

др Ивана Трбојевић-Милошевић

ванредни професор

i.trbojevic@fil.bg.ac.rs

САРАДНИЦИ
ЛЕКТОРИ
кабинет 218 телефон: 011/2638-622 локал 183

Андријана Аничић

лектор

СЕКРЕТАР КАТЕДРЕ
БИБЛИОТЕКА