Aleksandra V. Jovanović je redovni profesor Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na Filološkom fakultetu zaposlena je od 2000. godine. Predaje Savremeni britanski roman na osnovnim studijama i Književne teorije i pravce u engleskoj kdžiževnosti dvadesetog veka na master studijama. Od 2009. drži kurs Postkolonijalna književnost na engleskom jeziku, a od 2016 i kurseve Ženske studije u anglo-američkoj književnosti i Britanska proza kroz studiju žanra na doktorskim studijama Filološkog fakulteta u Beogradu.


др Александра Јовановић – БИБЛИОГРАФИЈА