Александра Вукотић је доцент на Филолошком факултету Универзитета у Београду, где је дипломирала, а потом и докторирала одбранивши тезу „Историја и фикција у романима Дона ДеЛила“. Од 2007. године ангажована је у настави на Катедри за англистику, где је држала лекторске и асистентске вежбе из енглеске и америчке књижевности, од Шекспирових великих трагедија до Америчке постмодерне прозе (предавања и вежбе). Излагала је на домаћим и међународним конференцијама, од којих издваја учешће на научном скупу „Don DeLillo: Fiction Rescues History” на Универзитету Сорбона у Паризу фебруара 2016. године, где је почасни гост био Дон ДеЛило. Током марта 2018. боравила је на Универзитету Мидлсекс у Лондону у својству гостујућег предавача.

Чланица је истраживачког тима који је реализовао научни пројекат Жанровска укрштања српске и англофоне књижевности: преводна рецепција и књижевнотеоријска интерпретација, као и пројекат TEMPUS FUSE, чији је циљ било унапређење интернационализације у области науке и мобилности на високошколским установама у Србији, а који је спроведен уз подршку Европске уније.

Области њеног интересовања обухватају савремену англофону књижевност, књижевну теорију, студије књижевности, филма и нових технологија.

Александра Вукотић – БИБЛИОГРАФИЈА