Ана Томовић рођена је 1982. године у Београду. Након Филолошке гимназије уписује Филолошки факултет и дипломира на Катедри за енглески језик и књижевност јануара 2006. Након увођења новог програма докторских студија, прелази са некадашњих магистарских студија на ДАС (2012. године). На Катедри је почела да ради као хонорарни сарадник на предмету Енглески језик као изборни фебруара 2006, а октобра 2007. први пут је изабрана за лектора на предмету Савремени енглески језик 1. У академској 2012/2013. радила је на Савременом енглеском језику Г3 и Г4, а тренутно предаје Интегрисане вештине на предмету Савремени енглески језик Г5 и Г6; у текућој академској години држи вежбе из Дескриптивне граматике 1 и 2. Бави се конференцијским и писменим превођењем од 2005. године.

Речници:

Универзални енглеско-српски речник ПОНС. Београд: Клет, 2010. (члан лекторског тима)

Приручници:

Equality in the Classroom (Experiences from educators for educators). Уредиле: Биљана Вукчевић и Анет Вендерот. Београд: ЕДП, 2006. (учешће у превођењу и припреми текста)

Објављени радови:

  1. “The Construction of Euro-Identity, Powered by the Forces of Conceptual Integration”, Језик, књижевност, идентитет. Језичка истраживања. Зборник радова (ур. Мишић Илић, Б. и Лопичић, В.), Ниш: Филозофски факултет, 2009, 73-82.
  2. “No More Beating about (the) Bush: The Time Has Come for a New America”, English language and literature studies: image, identtity, reality: ELLSIIR proceedings. Vol. 1, International Conference to Mark the 80th Anniversary of the English Department Faculty of Philology, University of Belgrad, 4-6 December 2009. [edited by Nenad Tomović and Jelena Vujić], Belgrade: Faculty of Philology, 2011.
  3. “Innovation Inspired by the Education System Reform: A Case Study” (у коауторству са Џонатаном Пенделберијем и Иваном Чорбић), Језик, књижевност, промене. Језичка истраживања, Зборник радова (ур. Мишић Илић, Б. и Лопичић, В.). Ниш: Филозофски факултет, 2010.
  4. “The Bizarre Female Body in Jan Saudek’s Photos” (под туторством Александра Келића), Зборник Београдске отворене школе. Радови студената. Генерација 2004-2005. Београд: БОШ, 2006, 139-144.
  5. Жил Фоконије и Марк Тарнер: Мреже појмовног обједињавања (“Conceptual Integration Networks”). У: Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике. Уредиле: Каратина Расулић и Душка Кликовац. Београд: Филолошки факултет. (превод поглавља у књизи) [у штампи]

Учешће у пројектима:

  1. Темпусов пројекат за реформисање студија страних језика у Србији (TEMPUS REFLESS) – од 2012.
  2. Учешће у организацији конференције поводом 80 година Катедре, ELLSSIR, 2009.