Ана Ђорђевић (1979) дипломирала је фебруара 2004. године на Филолошком факултету у Београду, на Групи за енглески језик и књижевност. Академски степен master у области примењене лингвистике стекла је на Вестминстерском универзитету у Лондону. Као добитница стипендије Чивнинг (Chevening) школску 2008/9. годину провела је на студијском усавршавању на Универзитету у Оксфорду. Тренутно пише докторску дисертацију под насловом ,,Формирање и развој уверења, ставова и знања будућих и активних наставника страног језика у Србији и Великој Британији” коју је пријавила на Филолошком факултету у Београду.

На Одсеку за англистику Филолошког факултета у Београду запослена је од 2005. године, најпре као лектор за предмет Савремени енглески језик, а од 2013. године у звању асистента за предмете из области примењене лингвистике. Пре тога је у Лондону радила на пројекту Европске комисије European Intercultural Workplace у оквиру ког је вршила истраживање за подручје Велике Британије. Од 2010. године ради хонорарно у Британском савету као испитивач за усмени део Cambridge ESOL испита, а од 2011. у Заводу за унапређивање образовања и васпитања као члан Комисије за стручну оцену квалитета рукописа уџбеника енглеског језика за основну и средњу школу.

Члан је удружења сарадника филолошких факултета Philologia и Удружења наставника енглеског језика (English Language Teachers’ Association – ELTA). Излагала је на 15 научних скупова у земљи и иностранству.

Уже области интересовања: методика наставе енглеског језика, когниција наставника, образовање и обука будућих наставника енглеског језика


Ана Ђорђевић – БИБЛИОГРАФИЈА