Бојана Гледић рођена је 1979. године у Београду. Основне студије Филолошког факултета у Београду, Катедра за енглески језик и књижевност, завршила је 2002. године, када почиње да ради на матичној Катедри, где је запослена и данас, у звању лектора за Савремени енглески језик. Мастер рад из енглеске и америчке књижевности под називом „Док лежах на самрти и Последња тура – упоредна анализа“ одбранила је 2009. године, на матичном Факултету. Докторску дисертацију из енглеске књижевности под називом „Хибридни идентитет у романима Грејама Свифта и Ханифа Курејшија“ одбранила је 2018. године, такође на матичном Факултету. Бави се превођењем, а као области посебног интересовања наводи британску и америчку књижевност двадесетог века. Један је од аутора комплета уџбеника за енглески језик за основне школе у Републици Српској/БиХ. Коаутор је и аутор приручника за наставнике за уџбенике енглеског језика за ниже разреде основне школе и приручника за професоре за уџбенике енглеског језика за средње стручне школе на територији Републике Србије. Учествовала је на међународним скуповима/конференцијама у Београду. Аутор је чланака о британској и америчкој књижевности у домаћим и страним часописима.


др Бојана Гледић – БИБЛИОГРАФИЈА