Бојана Калањ рођена је 20.11.1974. године у Сарајеву. Основну школу завршила је у Сокоцу, а Прву сарајевску гимназију похађала је три године. Последњи разред средње школе због ратних дешавања завршила је у Прибојској гимназији у Прибоју на Лиму. Филолошки факултет у Београду је уписала школске 1993/94. године, где је на Катедри за Англистику дипломирала са просечном оценом 9,18 дана 21.09.2000. Од марта 2009. године уписала је докторске постдипломске студије на Филолошком факултету у Београду на смеру примењена лингвистика и методика наставе енглеског језика.
Још као студент радила је у Центру за културу Соколац где је годину дана водила курсеве енглеског језика за децу и одрасле (до јуна 2000. године). Затим се запослила у XI Београдској гимназији као професор енглеског језика од новембра 2000. до фебруара 2001. године. Од 14.12. 2000. била је примљена на радно место преводиоца у Мисији БиХ у Хагу у оквиру Министарства иностраних послова БиХ. Од школске 2001/02. до 31.08.2003. радила је као асистент на Филозофском факултету у Источном Сарајеву на предметима Методика наставе енглеског језика, Савремени енглески језик IV и Савремени енглески језик II. Од школске 2002/03. године запослена је на Филолошком факултету у Београду на радном месту лектора на предметима Савремени енглески језик II и Енглески језик као изборни предмет.
Од 14-16. децембра 2009. године учествовала је на конференцији ELLSIIR у организацији Катедре за Англистику где је представила свој рад у коауторству под насловом „Oral presentations as a Learning Tool”. Објавила преводе на енглеском језику.

БИБЛИОГРАФИЈА

  • Матић, J. and Б. Калањ (2011). Oral Presentations as a Learning Tool. ELLSIIR Proceedings. Belgrade: Faculty of Philology. Volume I, 509 – 519.

  • Објављени преводи на енглески језик:
    • Др K. Новаковић (2009). Српска крајина: успони, падови, уздизања. Београд: Зора. стр. 509-561, 590-597.
    • Др K. Новаковић (2013). Срби у сјеверној Далмацији. Београд: Зора. стр. 549-552, 581-590.