Рођена 22. 11. 1953. године. Основну школу завршила у Новом Београду, као носилац Дипломе “Вук Караџић”. Средње школовање завршила у Првој земунској гимназији, као носилац Дипломе “Вук Караџић”. На студије англистике, на Филолошком факултету у Београду, уписала се 1972, а завршила 1976. године. Током студија два пута је награђивана Новембарском наградом Универзитета у Београду: за постигнут успех у школској 1974/75 и као најбољи дипломирани студент. На постдипломске студије, на Филолошком факултету у Београду – смер за примењену лингвистику и методику наставе – уписала се школске 1977/78. Степен магистра стекла је 25. 11. 1980, одбранивши тезу: Проблеми превођења енглеских текстова различитог регистра и друштвеног дијалекта. Увод у једну дидактику превођења (267 страна). Додипломске студије завршила са средњом оценом 9 (девет), француски, као други страни језик, са средњом оценом 10 (десет), а постдипломске студије са средњом оценом 9.88 (девет осамдесет осам). Докторирала на Универзитету у Новом Саду, 6. 2. 1987. године (тезу пријавила 22. марта 1984). Стекла звање доктора филолошких наука одбранивши тезу са темом: Именичке сложенице са глаголском компонентом у енглеском и српскохрватском језику (467 страна) пред комисијом: др Драгиња Перваз, редовни професор у Новом Саду (ментор), др Владимир Ивир, редовни професор у Загребу и др Милорад Радовановић, ванредни професор у Новом Саду. После студија радила је као професор енглеског језика у Првој земунској гимназији. Од 15. априла 1980. радила је као асистент-приправник на Одсеку за англистику Филолошког Факултета у Београду. У звање асистента за Енглески језик изабрана је новембра 1983. Асистирала је на предметима: Морфологија енглеског језика и Фонетика енглеског језика. У звање доцента за Енглески језик на Катедри за англистику Филолошког факултета у Београду изабрана је 4. децембра 1991. године. Реизабрана у звање доцента за Енглески језик 25. 3. 1997. године, а потом још једном. Школске 1997-98. и 1998-99. радила као доцент за Енглески језик на Правном факултету у Београду. Академске 2000-2001. радила као доцент за Енглески језик на Академији примењених уметности у Београду. Тренутно ради на Катедри за енглески језик Филолошког факултета у Београду у звању ванредног професора за енглески језик (изабрана у звање ванредног професора 2004. године и поново у исто звање 23. 3. 2010) и учествује у извођењу додипломске и постдипломске наставе. Тренутно ради и на Слобомир П. универзитету, Република Српска, у звању ванредног професора за енглески језик. Студијски је боравила у Великој Британији: 1971. (Kембриџ), 1974. (Кембриџ), 1979/80. (Лондон), 1981. (Лондон), 1984. (Бирмингем), 1985/86. (Бирмингем), 1987. (Бирмингем). Године 1974. стекла је диплому The Diploma of the Studio School of English / Cambridge. Била је гостујући члан колектива на Одсеку за енглески језик Универзитета у Бирмингему (English Department, Arts Faculty, Birmingham Universty) као стипендиста Британског фонда, у периоду од јануара до јула 1984. и гостујући члан колектива The School of Slavonic and East European Studies на Универзитету у Лондону у периоду од априла до јула 1984. године. Исте године била је у кратким студијским посетама Универзитету у Ланкастеру и Единбургу, у Великој Британији. За време боравка на Универзитету у Бирмингему, у периоду од јануара до јула 1984. и фебруара 1985. до јула 1986, израдила је докторску дисертацију (под руководством професора Johna Sinclaira) коју је, затим, предала 15. септембра 1986, а бранила 6. фебруара 1987. на Универзитету у Новом Саду. Наслов дисертације: Именичке сложенице са глаголском компонентом у енглеском и српскохрватском језику, 467 страна, ментор рада: професор Драгиња Перваз. Током гостовања на Универзитету у Бирмингему одржала је два предавања члановима колектива и постдипломцима Одсека за енглески језик и књижевност и Одсека за славистику. У току боравка на Универзитету у Бирмингему слушала је на Одсеку за еглески језик једногодишњи додипломски курс из рачунарске лингвистике и положила годишњи испит. Од 1. до 10. септембра 1990. године похађала је у Дубровнику International School on Neurocomputing и добила диплому. Између 1988. и 1994. радила као консултант у два пројекта Машинског факултета у Београду посвећеним аутоматском препознавању говора. Од 1990. до 1995. године на истом факултету је организовала и водила семинаре из области примене неуронских мрежа за препознавање говора. Поред осталог, то је резултирало и монографијом Brain and Speech Neurocomputing and Speech Recognition, издатом 1996. године, чији је била уредник. У периоду од 1995. до 2000. године била је стални консултант на пројекту “Интегративне функције нервног система” и то на потпројекту “Истраживања виших можданих функција са биомедицинским и техничко-технолошким применама”, а на теми “Машинско препознавање говора”. Сада сарађује и даље са Центром за молекуларне машине Машинског факултета у Београду у области говорно-језичких ресурса са применом у комуникационим техничким системима. Објавила је више стручних и научних радова, одржала седам предавања по позиву на Универзитету у Бирмингему и Београду и учествовала, са рефератом, на више домаћих и међународних научних скупова. Члан је Друштва за примењену лингвистику Србије од 1981. године. Године 1999. изабрана за председника Друштва за стране језике и књижевности Србије. У савету је Друштва Српско-ирског пријатељства и Друштва за науку и уметност Србије. Била је управник Фонетске лабораторије, а била је и председник Савета Центра за науку Филолошког факултета у Београду. Новембра 2003. постављена за сталног судског тумача при Окружном суду у Београду.

др Јелисавета Милојевић – БИБЛИОГРАФИЈА