Ксенија Богетић дипломирала је септембра 2007. године на Филолошком факултету у Београду, на Катедри за англистику. Летњи семестар 2011 . године провела је као гостујући истраживач на Одсеку за лингвистику Универзетета у Калифорнији, Санта Барбара. Као добитник пуне стипендије Универзитета Оксфорд у Великој Британији, 2012. године уписала је последипломске мастер студије на Катедри за енглески језик овог универзитета. Академски степен мастер стекла је на јесен 2013. године, са признањем за највиши успех током студија (Distinction Award). Докторске студије из области науке о језику наставља на Филолошком факултету у Београду.
На Катедри за англистику најпре је радила током школске 2011 -2012. године као хонорарни сарадник, а од марта 2014. године запослена је као лектор за Савремени енглески језик. Члан је Британске асоцијације за примењену лингвистику (BAAL) и Међународне асоцијације за језик и род. Излагала је на преко 15 научних скупова на универзитетима у Београду, Загребу, Оксфорду, Лондону, Њукаслу, Берклију, Санта Барбари и Токију.
Уже области интересовања: метајезик, језичке идеологије, језик нових медија; метафоре, когнитивна лингвистика и критичка анализа дискурса; језик, род и сексуалност.

Ксенија Богетић – БИБЛИОГРАФИЈА