Образовање
Милица Првуловић је у октобру 2007. године дипломирала на Филолошком факултету, Универзитет у Београду, на Групи за енглески језик и књижевност са просечном оцемон 9,09. Од 2009. године похађа докторске студије такође на Филолошком факултету у Београду.

Радно искуство
24. 10. 2007. године ангажована је за извођење вежби на Катедри за англистику Филолошког факултета, и то на следећим предметима:

 • Енглески језик као изборни за студенте друге године, ново Б2;
 • Енглески језик као изборни за студенте друге године, ниво А2;
 • Енглески језик као изборни за студенте прве године, ниво А2;
 • Енглески језик као изборни за студенте прве године, ниво Б2;
 • Пројекат пракса за студенте четврте године, обављање организационих и административних послова;
 • Савремени енглески језик Г-1 и Г-2, интегрисане вештине;
 • Примењена лингвистика и настава енглеског језика 1;
 • Примењена лингвистика и настава енглеског језика 4;
 • Савремени енглески језик П-1 и П-2 (Б2);
 • Примењена лингвистика и настава енглеског језика 3;
 • Савремени енглески језик СПЕЦ 3/1;
 • Савремени енглески језик СПЕЦ 3/2.

Преводилачки рад
Превођењем се интензивно бавила током јуна 2009. године када је била ангажована као преводилац и стручни сарадник током церемонија отварања и затварања 25. Универзијаде. Преводила је сценарио за поменуте церемоније. Такође је била ангажована у процесу одабира водитеља за обе церемоније, и са њима током проби радила на усавршавању изговора делова сценарија који су били на енглеском језику.
Превођење стучног рада из области социјологије религије под називом „Религиозност студената у Србији и став према ЕУ” са српског на енглески (новембар 2013.).

Чланство у професионалним асоцијацијама

 • ЕЛТА – члан од јануара 2010. године;
 • Уредник МЕЛТА од јануара 2010. године до фебруара 2013. и од јануара 2015. године;
 • Уредник ЕЛТА часописа (ELTA Journal) од јануара 2015. године.

Библиографија

 1. Приказ књиге Како се учио језик – поглед у историју глотодидактике: од прапочетака до Другог светског рата. Пхилологија, 2009, 174-176.
 2. “The development of personal pronouns in English”, Речи, часопис за језик, књижевност и културолошке студије, уредник др Нада Тодоров, 2010, 78-91.
 3. ,,Британске студије: исти садржај – два становишта” (у коауторству са др Биљаном Ђорић Француски), Аутономија ученика и наставника у настави језика и књижевности (Зборник радова), приредиле: Јулијана Вучо, Биљана Милатовић. Филозофски факултет, Никшић, 2010, 82-92.
 4. “One way of using writing to uncover and overcome comprehension and grammatical weaknesses in students of English as a subsidiary subject” (у коауторству са Мирјаном Вучковић), English language and literature studies: Embracing edges (ELLSEE) (рад је у процесу објављивања)
 5. “The ups and downs of learning phrasal verbs” Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (зборник радова), приредио Проф. др. Азамат Акбаров, 2014., 1369-1375.
 6. “Анализа грешака у саставима на енглеском језику” Комуникација и култура, уредник Проф. др. Ненад Томовић, 2014. (http://komunikacijaikultura.org/KK5/KK5Prvulovic.pdf).
 7. “The magic of being a good teacher” The Magic of Innovation: New Trends in Language Research and Teaching Foreign Languages (зборник радова), приредили Е. Б. Ястребова, Е. А. Лукьянченко и Д. А. Крячков, 2015., 202-208.
 8. “Thе agony of choice – Exploring students’ answers in multiple choice tests” (у коауторству са Мирјаном Вучковић, мастер) English Language and Literature Studies: Tradition and Transformation (ELLSTAT) (рад је у процесу објављивања).