Мирјана Даничић дипломирала је на Филолошком факултету у Београду, група Енглески језик и књижевност. Академски степен магистра филолошких наука стекла је 2005. године на истом факултету, одбранивши магистарску тезу из англо- америчке књижевности. Докторску тезу Историја, знање, сећање – грађење афроамеричког субјективитета кроз фрагментацију и деконструкцију историје у романима Тони Морисон одбранила је 2012. године на Филолошком факултету у Београду под руководством проф. др Радојке Вукчевић.

Од 2002. године ради на Филолошком факултету у Београду на Одсеку за англистику. Члан је Удружења конференцијских преводилаца Србије и стални судски преводилац за енглески језик у Београду. Више од 15 година интензивно се бави писаним и усменим превођењем.

Уредник је рубрике Наука о књижевности научно-стручног часописа Philologia. Учесник је бројних научних скупова у земљи и иностранству. Коаутор је неколико књига из области тестирања знања енглеског језика.

др Мирјана Даничић – БИБЛИОГРАФИЈА