Наташа Илић рођена је 1972. год. у Јагодини где је завршила основну и средњу школу. Школске 1990/91 уписала је Филолошки факултет у Београду, смер енглески језик и књижевност, где је дипломирала 1995.год. и стекла звање професора енглеског језика. Стручни испит је положила 1997.год. у Београду. У децембру 2009. год. одбранила је дипломски- мастер рад под насловом Didactic Implications of Translation-oriented Text Analysis на Филолошком факултету. Докторске студије на Филолошком Факултету у Београду, модул- култура уписала је 2011.год.
Радно искуство стекла је кроз рад на Институту за стране језике, Београд , Петој београдској гимназији (1996-1999), Економској школи Славка Ђурђевић, Јагодина (2000-2002). На Филолошком факултету у Београду ради од 1.10.2002.год на месту лектора за Савремени енглески језик, предмет Савремени енглески језик II (интегрисане вештине, граматичке вежбе и превод на енглески језик, превод на енглески језик). Учествовала је у планирању наставног програма за овај предмет, тј. реформисаном програму интегрисаних вештина. Од почетка рада на катедри за Англистику много пута је била укључена у комисије за израду тестова за пријемни испит. Као области од посебног интересовања истиче превођење и наставу превођења.

Библиографија

Речници:

  • Univerzalni englesko- srpski rečnik PONS, ,, Klett ”д.о.о.,Београд 2010 ( један од лекторa).
  • Стандардни енглеско- српски речник са енглеском граматиком, Завод за уџбенике Београд, 2012 (коаутор).

Приручници и збирке:
  • Мирјана Даничић & Наташа Илић (2011): Збирка тестова са пријемних испита из енглеског језика (за групу Енглески језик и књижевност), Београд: Филолошки факултет [Збирка тестова са пријемних испита из енглеског језика (за групу Енглески језик и књижевност), 2. проширено издање, 2012].
  • Playway to English 3 (Енглески језик за трећи разрад) – Додатни материјал за наставнике,,,Klett’’d.o.o., Beograd , 2013 (редактор и коаутор).
  • Playway to English 4 (Енглески језик за четврти разред) – Додатни материјал за наставнике, ,,Klett’’d.o.o., Beograd , 2013 (редактор и коаутор).
  • Playway to English 4 Teacher’s Book (Енглески језик за четврти разред) – Приручник за наставнике,,,Klett’’d.o.o., Beograd , 2013 (редактор и коаутор).