Ружица Ивановић дипломирала је у јуну 2000. године на Катедри за англистику Филолошког факултета у Београду са просечном оценом 9,18. Исте године уписала је постдипломске студије на смеру Наука о језику, у оквиру којих се бавила изучавањем енглеске топонимије. У току истраживачког рада боравила је у Кембриџу, Нотингему, Единбургу и Лондону. Након промене система високог образовања прелази са некадашњих магистарских на докторске академске студије.

Претходно радно искуство стекла је као наставник енглеског језика у школи за учење страних језика Studio Anglian и у компанији Serbia Online (1999-2001). Бавила се превођењем филмова и новинских вести као стално запослена у компанијама First Production и Serbia Web – Free Serbia и као хонорарни сарадник Радија Б92 (2001-2002). Искуство у превођењу стручних текстова и консекутивном превођењу стекла је у Холандији, где је радила као језички сарадник-преводилац у Хашком трибуналу (2002-2003).

На Филолошком факултету запослена је од октобра 2003. године, најпре у звању асистента-приправника, а затим у звању асистента и вишег лектора за ужу научну област Aнглистика, предмет Енглески језик. Радила је на предметима Енглески језик I (Фонетика енглеског језика), Енглески језик II (Морфологија енглеског језика) и Енглески језик IV (Историја енглеског језика). Изводила је лекторске вежбе из предмета Енглески језик као изборни – ниво Б2. Била је ангажована у настави која је намењена полазницима Дипломатске академије и учествовала у организовању и извођењу испита за проверу знања полазника вишег курса (ниво Ц1). Од 2006. године задужена је за вежбе изговора у оквиру предмета Савремени енглески језик Г1/Г2. Учествовала је у раду Удружења за међународну комуникацију на енглеском језику – Еnglish Speaking Union приликом организације доласка професора Дејвида Кристала у Београд 2008. и 2009. године. Поред асистентских вежби, од 2013. године до данас задужена је и за теоријску наставу из предмета Енглески језик 1 и Енглески језик 2 (Фонетика енглеског језика). Од почетка рада на Катедри за англистику укључена је у рад комисија за преглед и оцену пријемног испита, а од увођења мастер академских студија била је члан комисија за преглед и оцену мастер радова. Учествовала је на више научних скупова у земљи и иностранству.

Поред редовних обавеза које има на Филолошком факултету, бави се превођењем. Сарађивала је на пројекту локализације Мајкрософт софтвера у Србији.

Области истраживања и интересовања: Фонетика и фонологија енглеског језика, морфологија енглеског језика, историја енглеског језика, историјска лингвистика, корпусна лингвистика.


Ружица Ивановић – БИБЛИОГРАФИЈА
Ружица Ивановић – Саопштења на научним и стручним скуповима, Научно и стручно усавршавање, Стипендије, Чланство у научним и стручним асоцијацијама