Др Сандра Јосиповић дипломирала је на Филолошком факултету у Београду 1996.године. Магистрирала је 2002. године на Филолошком факултету, одбранивши магистарску тезу из области америчке књижевности под насловом Брет Харт, Емброуз Бирс и О. Хенри (Вилијам Сидни Портер) на српском говорном подручју. Докторирала је 2011. на Филолошком факултету у Београду, одбранивши докторску тезу под насловом Енглески модернизам у српској књижевној критици. Од 2003. године ради на Кaтeдри за англистику на Филолошком факултету у Београду. Држи настaву на предмету Превод књижевног текста 1 и 2. Ради као судски тумач од 2001. године.

др Сандра Јосиповић – БИБЛИОГРАФИЈА