Рођен у Книну, 9. маја 1976, где је завршио основну и средњу електротехничку школу; студирао енглески језик и књижевност на Филозофском факултету у Петрињи 1994/95, на Филозофском факултету у Никшићу 1995/96, на Филолошком факултету у Београду 1996–98, и дипломирао на истој студијској групи 24. децембра 1998, са средњом оценом 9.50. Јануара 1999. уписао се на постдипломске студије, смер Наука о књижевности, и положио последњи испит јануара 2006, са средњом оценом 9.00. Августа исте године завршио магистарски рад Погледи Хенрија Џејмса на драму и позориште, под менторством проф. др Радојке Вукчевић; на преглед и оцену предао га у новембру 2006. Рад одбранио 23. фебруара 2007. године.

На Одсек за англистику примљен августа 1999. у својству лектора на предмету Енглески језик као изборни предмет, где је радио од 1999. до 2001. Током 2001/2002. радио као лектор на предмету Савремени енглески језик III, области превод на енглески и граматичке вежбе. Исте године факултативно држао курс Proficiency за студенте енглеског као другог језика. Асистент-приправник на предмету Енглеска књижевност постао септембра 2002, на предмету Енглески роман 18. века био у зимском семестру 2002. године; од јануара 2003. до маја 2007. држао вежбања на Енглеској књижевности II, програм 1625–1800. У летњем семестру 2005. године држао вежбања из Америчке књижевности, а у јесен 2005. држао вежбања на предмету Енглеска књижевност IV, програм 1900–1940. У зимском семестру 2006. године држао вежбања из Америчке књижевности. Од јесени 2007. до пролећа 2010. држао вежбања из Енглеске књижевности II по програму 1800–2000. Школске године 2010/2011. држао је предавања (замена) из америчке књижевности 1500–1945, као и вежбања на припадајућем предмету; иста вежбања држао је и 2009/2010. године. У летњем семестру 2012. године држао вежбања на предмету Енглеска књижевност II по програму 1580-1750. У зимском семестру 2012/2013. године држао вежбе из Енглеске књижевности III и Америчке књижевности I, а у пролетњем користио плаћено одсуство због бављења научним радом.

Током 2002/2003. године за Математички факултет у Београду превео корпус синонима од око 3700 сетова (преко 7000 синонима), означио их бројевима значења из Речника Матице српске и превео глосе (укупно 1.83 МБ података). Лета 2003. за потребе компаније Сименс д.о.о. Београд превео чланак К.К. Прахалада и Г. Хамела “Фундаментална способност корпорације”, најчешће прештампавани чланак из Harvard Business Review. У пролеће 2010. године превео проспекте 6 модела фирме „Субару“, доступно на адреси www.subaruserbia.com (укупно 170 000 словних места). У пролеће 2012. године превео нове проспекте за исту фирму, око 140 000 словних места.

Секретар у Југословенском удружењу канадиста, а исто то и у удружењу “Philologia” (2003–2005, 2007–2009). Ауторске чланке из области наратологије почео да објављује у часопису Philologia, у чијем првом броју је био и лектор за српски језик, а у другом помоћник уредника. Учествовао је у Преводилачкој радионици “Philologije” на превођењу научних текстова у јесен 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. и 2009. године.


др Сергеј Мацура – БИБЛИОГРАФИЈА

др Сергеј Мацура – ОДБРАНА ДОКТОРАТА