Тамара Аралица рођена је у Београду где је, након завршене Пете београдске гимназије, уписала Филолошки факултет и дипломирала на Катедри за енглески језик и књижевност 1993. године. По завршетку студија, радила је у више приватних школа језика на припреми полазника за полагање испита и добијање диплома – Cambridge Language Certificates (PET, FCE, CAE, CPE) и Saxoncourt Language Certificates. У организацији IOM (International Organization for Migration), са седиштем у Женеви, била је задужена за осмишљавање и реализацију наставног и културолошког програма намењених лицима из бивше Југославије плански предвиђених за расељење у Канаду, Сједињене Државе и Аустралију.

Живела је и радила у Торонту (Канада) од 1998. до 2004. године. Била је запослена као преводилац у SNS Interpreting Agency где је пружала услуге консекутивног превођења повређеним лицима на рочиштима у вези повреда и заштите на раду (Workplace Safety and Insurance Board Appeals Tribunal). Радила је у Toronto District School Board of Education у оквиру програма LINC (Language Instruction for Newcomers to Canada) као предавач енглеског језика новопридошлима у Канаду, где је подучавала све нивое језика, од описмењавања до припреме за TOEFL испит.

На Катедри је запослена од 2007. године на предметима Енглески језик као изборни предмет и Савремени енглески језик / интегрисане вештине. Дипломски академски рад – Мастер, под називом Teaching Reading Comprehension Skills to Advanced Learners of English, одбранила је 2009. године. Учествовала је у осмишљавању, припреми и реализацији електронске припреме за пријемни испит у организацији Филолошког факултета у Београду.

У сарадњи са ванредним професором на Катедри за енглески језик и књижевност у Београду, др Јеленом Вујић, узела је учешће на следећим конференцијама:

  1. Voicing the Alternative, Филозофски факултет, Никшић, Црна Гора, 22-24. септембар 2011, са радом под називом What are the alternatives for teaching reading to advanced students? (Voicing the Alternative: Essays in Language and Literary Studies, pp. 99-108, Филозофски факултет, Никшић, 2012);
  2. Примењена лингвистика данас 4, Филолошки факултет Универзитета у Београду, 12-14. октобар 2012, са радом под називом The importance of teaching reading to univeristy students or how to enhance students’ capacity for learning through reading skills development – у штампи;
  3. Култура: у потрази за новом парадигмом, Филолошки факултет Универзитета у Београду,18-19. март 2013, са радом под називом Трансфер језика, трансфер знања, трансфер култура (Transfer of language, transfer of knowledge, transfer of culture) – у штампи.
Потписана је и као коректор књиге проф. др Вујић Describing English Through Theory and Practice, Part 2 (Београд: Philologia: Филолошки факултет, 2012, ISBN 978-86-84461-21-8).
Ко-преводилац је књиге INAT: Images of Serbia and the Kosovo Conflict Скота Тејлора (Инат : Слике из Србије и сукоба на Косову, Торонто: Serbica Books, 2000; Београд: Књига-комерц, 2001). Преводилац је и приповетке Потемкиново село Душана Микље (издавачка кућа Minerva, London).
У сарадњи са издавачком кућом Klett, радила је као аутор на уџбенику Меssages 2 (Енглески језик за шести разред основне школе) – Приручник за наставнике, дигитално издање, Klett, Београд, 2014.