Датум рођења: 04.11.1970.

Место рођења: Београд

Школовање:
Основну школу завршила сам у Београду. Другу београдску гимназију, смер Инокореспондент, завршила сам 1989. године. Школске 1989-90. године уписала сам Групу за енглески језик на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Дипломирала сам 1994. године са просечном оценом 8,59 и стекла звање Професора енглеског језика и књижевности. Одбранила сам дипломски – мастер рад под насловом Граматичке грешке у диктатима студената Англистике на предмету Савремени енглески језик 2 са оценом десет (10,00) у новембру 2009. године. Докторске студије сам започела школске 2011/12. године, а у новембру 2013. уписала сам трећу годину.

Запослење и усавршавање:

  • Од септембра 1994. до марта 1995. радила сам у школи страних језика “Галиндо” као професор енглеског језика.
  • Од марта до септембра 1995. године радила сам на Медицинском факултету Универзитета у Београду као стручни сарадник на оснивању групе за наставу основних студија медицине на енглеском језику.
  • Од октобра 1995. до септембра 2001. године радила сам на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду као предавач на предмету Енглески језик, и као секретар и преводилац (од 1995. до 2001. године превела сам око 90 сажетака на енглески језик) у часопису Физичка култура.
  • Од октобра 2001. године запослена сам као лектор на Филолошком факултету Универзитета у Београду. До сада сам радила на предметима Енглески језик као изборни, Савремени енглески језик 1 (превод на српски језик), Савремени енглески језик 2 (писмене и усмене вежбе; интегрисане вештине; превод на српски језик). Учествовала сам у планирању програма за Савремени енглески језик 2, тј. реформисаном програму интегрисаних вештина. Учествовала сам на међукатедарским сусретима школске године 2002/03. Била сам члан комисије за састављање пријемног испита за школску 2005/06., 2009/10. и 2012/13. годину.
  • Присуствовала сам Конференцији ELLSII75, поводом седамдесет пет година Катедре, децембра 2005.
  • Учествовала сам у пројекту Катедре за Англистику са Ен Кетс (Course and Examinations Reform Project, 06-17. 11. 2006).
  • Као консекутивни преводилац са енглеског језика учествовала сам на акредитованом курсу (евиденциони број акредитације: А-1-2051/2012) континуиране медицинске едукације под називом „Напредни курс хомеопатије“. Предавач је био Др Хериберт Мелингер, а курс је одржан 2. јуна 2012. у просторијама Медицинског факултета у Београду.
  • Учествовала сам на међународној конференцији ELLSEE која је одржана од 7. до 9. децембра 2012. и са колегиницом Милицом Првуловић представила рад под насловом: One Way of Using Writing to Uncover and Overcome Comprehension and Grammatical Weaknesses in Students of English as a Subsidiary Subject. Рад се тренутно налази у процедури објављивања.
  • Учествовала сам на једанаестој годишњој међународној конференцији ELTA која је одржана у Београду 10. и 11. маја 2013. и са колегиницом Милицом Првуловић представила рад под насловом: Teaching and Learning through Dictations – a New Twist to an Old Tale.
  • Урадила сам самостални истраживачки рад под насловом Колонија српских ђака у Фавершаму у Енглеској (1918.-1921.). Рад је прихваћен у часопису Братство и налази се у процедури објављивања.

Вучковић Мирјана – БИБЛИОГРАФИЈА