Школовање библиотечког кадра на високошколском нивоу у Србији почиње 1963. године, када је на Филолошком факултету у Београду основана Катедра за библиотекарство. Прва ове врсте на целом југословенском простору, Катедра је изазвала интересовање библиотекара, библиотека и библиотекарских удружења. На Катедру су уписане само две генерације студената. Ипак, захваљујући оснивачима, пре свега проф. др Мирославу Пантићу и неколицини професора и наставника, дипломирало је седамнаест студената.

Модернизацијом наставе и реформом високог школства 1978. године на Филолошком факултету је уведено неколико смерова за трећу и четврту годину студија, међу којима и Смер за библиотекарство. Смер је претпостављао двогодишње студије библиотекарства (4 семестра) уз редовне четворогодишње студије на једној од група Филолошког факултета. Оснивач и руководилац Смера била је др Љубица Ðорђевић, ванредни професор. У периоду од 1980/81. до 1990/91. школске године дипломирало је 67 студената.

У оквиру изборних предмета, који су се уз обавезне редовне студије нудили студентима од 1988/89. до 1990/91. школске године постојао је двосеместрални предмет Основи библиотечко информационе делатности. За три године предмет је слушало и полагало око 300 студената који су, уз редовне студије, стекли основна знања о библиотеци, библиотечким фондовима, референсним збиркама, могућностима коришћења, о ИНДОК-службама и библиотечко-информационим системима. Наставу је изводила др Десанка Стаматовић, доцент.

Од 1991/92. године почела обновљена је Катедра за библиотекарсво и информатику, и подразумева четворогодишње студије. Закључно са фебруаром 2000. године на Катедри за библиотекарство и информатику дипломирало је преко 80 студената. Сви дипломирани студенти су запослени у библиотекама у Србији (највећи број у Универзитетској библиотеци “Светозар Марковић” и Народној библиотеци Србије у Београду). Неки од дипломираних студената запослени су и у иностранству.

Од 1990. године у Центру за постдипломске, специјалистичке и докторске студије, уведена је Група за библиотекарство и информатику. Од тог времена до сада, магистарске студије похађало је око 50 студената, од којих је 5 магистрирало, 17 ради магистарске радове, а од пријављених 5 доктората, 1 је одбрањен. Специјалистичке студије завршило је 5 студената.