Александра (Бранко) Вранеш (Београд, 1960). Редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду. Управник Катедре за библиотекарство и информатику (2000-2005); током двогодишњег периода начелник Одељења за развој библиотечке делатности у Србији Народне библиотеке Србије. Магистрирала 1989, докторирала 1996. Аутор више књига, бројних студија; учесник конференција у земљи и иностранству; иницијатор и организатор осам међународних и три националне конференције; главни уредник Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића, Јавних библиотека и Библиотекара (2004-2009), члан републичких комисија за стручне испите, за унапређивање у више стручно звање, за културне манифестације и награде, за пројекте у области библиотекарства. Председник Библиотекарског друштва Србије (2004-2009); декан Филолошког факултета Универзитета у Београду.

др Александра Вранеш – БИБЛИОГРАФИЈА