Бојан Ђорђевић (1965). Редовни професор. На основним студијама држи курсеве из следећих предмета: Увод у архивистику, Архивистика, Увод у музеологију, Музеологија. На мастер студијама држи курс Документалистика. На докторским студијама држи курс Научни рад у архивима. Објавио четрнаест научних монографија из области архивистике, књижевне историје и културне историје. Заменик је главног уредника часописа „Књижевна историја“.