Бранислава Шандрих је рођена 19. августа 1991. у Панчеву.

Студент је докторских студија Информатике на Математичком факултету Универзитета у Београду.

На Математичком факултету је дипломирала 2014. године, а мастер тезу под називом “Алгоритми за рефакторизацију кода према обрасцима дизајна” одбранила је на истом факултету 2015. године.

Од октобра 2015. до децембра 2016. године радила је као сарадник у настави, а затим асистент на Математичком факултету, при Катедри за рачунарство и информатику веб страница.

Од децембра 2016. године ангажована је као асистент на Филолошком факултету, при Катедри за библиотекарство и информатику веб страница

Као истраживач, Бранислава Шандрих учествује на пројекту 178006, Српски језик и његови ресурси, Министарства за образовање и науку Републике Србије.

Области интересовања су јој обрада природних језика и машинско учење.

Говори енглески и немачки језик.