Цветана Крстев је рођена 17. IV 1952. године у Београду, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 1975. године на смеру за рачунарство и кибернетику Одсека за математику Природно-математичког факултета Универзитета у Београду. Степен магистра математичких наука стекла је маја 1989. године одбранивши магистарски рад под насловом “Програмски системи за уређивање текста” на Математичком факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију под насловом “Један прилаз информатичком моделирању текста и алгоритми његове трансформације” одбранила је септембра 1997. године на Математичком факултету Универзитета у Београду чиме је стекла степен доктора рачунарства.

Цветана Крстев је радила као програмер, а потом стручни сарадник, у Рачунском центру Математичког института и Рачунарској лабораторији Математичког факултета од 1976. до 1998. године. У том периоду је израдила више програмских пакета и информационих система, између осталих и модул за растављање речи српскохрватског језика на слогове у програмском систему TeX. Цветана Крстев је као сарадник у настави за многе рачунарске предмете радила на Математичком факултету од 1986. до 1995. године. У звање доцента за предмете Информатика И-ИВ на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета изабрана је 15. марта 1998. године, а у звање ванредног професора 9. марта 2009. године. Од 2006. до 2012. године била је управник Катедре за библиотекарство и информатику.

У периоду од 1986 до 2001. године Цветана Крстев је учествовала на више научно-истраживачких пројеката које је финансирала Републичка заједница за науку, а потом Министарство за науку Републике Србије, као и на многим развојним пројектима. Сада је ангажована на пројектима III 178006 Српски језик и његови ресурси и II 47003 Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији које финансира Министарство за образовање и науку Републике Србије.

У периоду 1989-1991. радила је на пројекту Language Industries (Индустрија језика) који је финансирао Европски савет, а у периоду 1995-2001 на пројекту Trans-European Language Resources Infrastructure (TELRI) (Транс-европска инфраструктура језичких ресурса) који је у оквиру програма COPERNICUS финансирала Европска комисија. Од 2001. до 2004. године била је ангажована на пројекту BalkaNet (IST-2000-29388), а од 2011. до 2013. на пројекту CESAR (Central and South-East European Resources) које је финансирала Европска комисија. Учествовала је и у више билатералних пројеката са француским и словеначким партнерима.

Објавила је више од 130 радова у домаћим и страним часописима и зборницима са конференција. Аутор је електронског речника и више локалних граматика српског језика. Коаутор је и више програмских алата за обраду српског језика.

Детаљније информације могу се наћи на сајту: http://poincare.matf.bg.ac.rs/~cvetana

др Цветана Крстев – БИБЛИОГРАФИЈА