Драгана Грујић дипломирала је на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду, где је завршила мастер студије. Марта 2014. на Филолошком факултету у Београду одбранила је докторску тезу. Од 2001. до 2009. године радила je у Народној библиотеци Србије, најпре у Одељењу за унапређење и развој библиотечке делатности, а потом као виши стручни сарадник у Одељењу за пружање информационих услуга и међубиблиотечку позајмицу. Од 2008. ради на Катедри за библиотекарство и информатику као стручни сарадник, од 2009. као асистент, новембра 2014. изабрана је у звање доцента за научну област Библиотекарство. Ангажована је на предметима Библиотекарство, Теорија и историја библиографије, Методичка пракса и Библиотеке у настави. Предавач је на семинарима за стручно усавршавање наставника и школских библиотекара и скуповима које акредитује Министарство просвете, науке и технолошког развоја.