Гордана Ђоковић дипломирала је на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду. На истој Катедри завршила је и Мастер студије. Докторску дисертацију „Народне библиотеке и целоживотно учење“ одбранила је у марту 2014. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Од 2002. до 2010. године радила је у Народној библиотеци Србије као каталогизатор и класификатор у Одељењу монографских публикација. Од фебруара 2010. године запослена је као асистент на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета, а новембра 2014. године изабрана је у звање доцента. Ангажована је на следећим предметима: Организација знања 1 и 2, Методологија истраживања и цитирања, Библиотечки практикум 1 и 2, Националне библиотеке, Научне информације и Стандарди у библиотекарству и издаваштву.

Предавач је на семинарима за школске библиотекаре, акредитованих од Завода за унапређење образовања Републике Србије.