Гордана Стокић Симончић (Сплит, Хрватска, 1960) школовала се у Београду. Дипломирала је на Групи за Југословенске књижевности и енглески језик Филолошког факултета Универзитета у Београду 1985. године. Факултативно завршила Смер за библиотекарство.
Магистрирала је 1996. и, исте године, примљена на Катедру за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, на место асистента за предмете Историја књиге и библиотека и Библиотекарство I-IV. Докторску тезу одбранила је 2001. године. У звање доцента изабрана је 2002, а у звање ванредног професора 2009, а у звање редовног професора 2015.
Предмети: Историја књиге и библиотека, Књига и библиотеке код Срба, Процеси управљања у библиотекама, Односи библиотека с јавношћу (на основним студијама), Компаративне студије савременог библиотекарства (на мастер студијама), Историја библиотека, компаративне студије, теорија библиотекарства (на докторским студијама).
Ангажована је на пројекту „Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене“, број 47020, Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
Међународно професионално искуство: Mortenson Center Fellow (International Library Programs, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2002); Salzburg Global Fellow (2004); Fulbright Fellow (School of Information and Library Science, The University of North Carolina, Chapel Hill, NC; The Library of Congress, Washington, DC, 2006); предавања по позиву на научним и стручним скуповима у Румунији, Словенији, Републици Српској, САД, Хрватској, Бугарској и Италији.

др Гордана Стокић-Симончић – БИБЛИОГРАФИЈА