Милош Утвић је рођен 29. јануара 1976. године у Прокупљу. Основну школу и гимназију је завршио у Куршумлији. Дипломирао је на Математичком факултету Универзитета у Београду, смер рачунарство и информатика, 29. маја 2001. године. Степен магистра рачунарства је стекао 18. фебруара 2008. године на истом факултету, одбранивши магистарски рад са темом Коначни аутомати у регуларној именској деривацији. Докторску дисертацију под насловом Изградња референтног корпуса савременог српског језика је одбранио 28. априла 2014. године на Филолошком факултету Универзитета у Београду и стекао степен доктора библиотечко-информатичких наука.

Од 2000. до 2001. године је радио на Математичком факултету Универзитета у Београду као стручни сарадник за вежбе из предмета Преводиоци и интерпретатори на Катедри за рачунарство и информатику .

Од 3. децембра 2001. године ради као асистент-приправник за предмете Информатика I-IV на Катедри за библиотекарство и информатику на Филолошком факултету Универзитета у Београду. У звање асистента на Филолошком факултету Универзитета у Београду је биран 15. октобра 2008. године и поново 12. октобра 2011. године, и у том периоду је држао вежбе за предмете Математика за библиотекаре и лингвисте, Информатичка писменост, Обрада текста, Интернет и веб технологије, Програмирање, Структура информација (основне студије, 2006-2009), Информатика за библиотекаре 1–2, Информатички практикум 1–4, Дигитални текст 1–2, Базе података и библиотечки информациони системи, Проналажење информација, Мултимедијални документи (основне студије, 2009-) и Електронско издаваштво и дигиталне библиотеке (мастер студије 2010-). У звање доцента за ужу научну област Библиотечка информатика на Филолошком факултету Универзитета у Београду је изабран 18. новембра 2014. године, за предмет Дигитални текст 2.

Члан је Групе за језичке технологије Универзитета у Београду, Друштва за језичке ресурсе и технологије, као и Комисије за корпус Одбора за стандардизацију српског језика САНУ. Од програмских решења је развио десетак подсистема у оквиру Корпуса савременог српског језика, а у сарадњи са др Ранком Станковић и интегрисано окружење за припрему паралелизованих корпуса. Учествовао је на неколико радионица, конференција и симпозијума и презентовао више радова.

Као истраживач, учествовао је на следећим пројекатима:

  • 1743 Интеракција текста и речника, Министарство за науку Републике Србије, 2002-2004. године;
  • 148021 Теоријско-методолошки оквир за модернизацију описа српског језика, Министарство за науку Републике Србије и САНУ, 2005-2010. године;
  • Ресурси Средње и Југоисточне Европе (енг. Central and South-East European Resources, скр. CESAR), 2011-2013. године (ICT Policy Support Programme, Grant agreement no.: 271022);
  • III 178006 Српски језик и његови ресурси: теорија, опис и примене, Министарство за образовање и науку Републике Србије (у току од 2011. године);
  • III 47003 Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији, Министарство за образовање и науку Републике Србије (у току од 2011. године).

Његове уже области интересовања су библиотечка информатика и рачунарска лингвистика, посебно рачунарска лексикографија и корпусна лингвистика.

Од страних језика говори енглески језик, а служи се и руским језиком.

Детаљније информације могу се наћи на страници: http://www.fil.bg.ac.rs/misko