Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду (Група за југословенске књижевности и српскохрватски језик) 1979. године. Од 1986-1998. запослена у Библиотеци Катедре за српску књижевност, а потом на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, као библиотекар и секретар.