1987.
На иницијативу Јелице Новаковић-Лопушине, тадашњег лектора при Катедри за германистику, а уз подршку Савезног завода за научну, културну и техничку сарадњу, Филолошки факултет у Београду покренуо је октобра 1987. наставу из холандског језика као изборног предемта.Тиме је означен почетак рада Лектората за холандски језик, првог у бившој Југославији.

1988.
У издању Завода за уџбенике изашла је Граматика холандског језика Јелице Новаковић-Лопушине. Био је то први приручник из недерландистике објављен на просторима бивше Југославије. Ова граматика је имала још два издања: 1994. и 2005.

1990.
У организацији Лектората за холандски а уз подршку Низоземске језичке уније (Недерландсе Таалуние) организован је први међународни летњи курс холандског језика и културе у Херцег Новом. Ова иницијатива с временом је израсла у редовну понуду регионалне недерландистике. Ове године београдски Лекторат постао је члан удружења Цомениус који окупља недерландисте средње и источне Европе.

1991.
У организацији Лектората за холандски а уз подршку Низоземске језичке уније (Недерландсе Таалуние) организован је други међународни летњи курс холандског језика и културе у Херцег Новом.

1992.
Под окриљем књижевног друштва Писмо и његовог председника Раше Ливаде, основан је Еразмо, годишњак за холандску и фламанску vкњижевност и културу, са Јелицом Новаковић-Лопушином као главним уредником. У оквиру Еразма, досад је објављено више хиљада страница превода холандске и фламанске књижевности.

1994.
Септембра 1994. године одбрањен је први магистарски рад из домена недерландистике. Јелица Новаковић-Лопушина стекла је тиме титулу магистра недерландстике као прва на просторима бивше Југославије.

1998.
Априла 1998. мр Јелица Новаковић-Лопушина одбранила је дисертацију под насловом „Срби и југоисточна Европа у низоземским изворима до 1918.“ Тиме је стекла звање првог српског доктора недерландистике.

2000.
Као представница српске недерландистике др Јелица Новаковић-Лопушина изабрана је за председника Цомениус-а, удружења недерландиста средње и источне Европе.

2002.
Захваљујући подршци Низоземске језичке уније и именовању др Јелице Новаковић-Лопушине у доцента, Лекторат за холандски је прерастао у студијску Групу за низоземски језик и књижевност. Свечаности тим поводом присуствовао је генерални секретар Низоземске језичке уније, Кун Јаспарт, као и културни посленик и писац Јозеф Делеу. Те јесени уписана је прва генерација недерландиста,као спољни сарадник ангажована је Ирена Ајдиновић, а као страни лектор Фламанац Берт Хазебејт.

2006.
Студенти прве генерације – Срђан Николић и Немања Ристић – регистровали су ове године удружење чије је пуно име Ариус, Центар за научну и културну сарадњу Србије и земаља низоземског говорног подручја. Удружење је добило име по холандском хирургу Ариусу ван Тинховену који је током Првог светксог рата несебично збрињавао рањенике.

2008.
Након одласка Ирене Ајдиновић, као лектор је примљен Мирко Цветковић. Од ове акредитационе године, настава се одвија по Болоњској декларацији (БА-МА).

2009.
Маја ове године један од значајних међународних пројеката (који је повезао недерландистике Вроцлава, Будимпеште и Београда) резултирао је публикацијом антологије савремене низоземске поезије Керсверс.Исте године објављен је и уџбеник Плава књигана којем су радили сви наши сарадници.

2011.
Маја ове године у организацији Групе за низоземске студије на Филолошком факултету организован је Регионални скуп недерландиста средње и источне Европе. Скупу је присуствовало стотинак домаћих и страних учесника. Октобра ове године број стално запослених на Групи проширен је на три избором Ладе Вукомановић за асистента.

2012.
На Групу је у звању лектора примљена Тамара Бритка, до тада вишегодишњи спољни сарадник Крајем ове године из штампе излази Зборник радова са регионалног скупа недерландиста који је одржан у Београду маја 2011.

2013.
Група за недерландистику је од 7. до 18. јула 2013. године огранизовала Comenius летњи курс холандског језика и културе за студенте из централне Европе.

Leave a Reply