I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у холандску културуАО3
Низоземски језик 1НС3
Увод у холандску и фламанску књижевност 1НС3
Савремени низоземски језик Г-1СА6
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ6
Изборна група НС1НС3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у фламанску културуАО3
Низоземски језик 2НС3
Увод у холандску и фламанску књижевност 2НС3
Савремени низоземски језик Г-2СА6
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ6
Изборна група НС2НС3
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Културна историја Холандије и Фландрије 1АО3
Низоземски језик 3НС3
Холандска и фламанска књижевност 1НС6
Савремени низоземски језик Г-3СА6
Изборна група АО3АО3
Изборна група ТМ3ТМ6
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Културна историја Холандије и Фландрије 2АО3
Низоземски језик 4НС3
Холандска и фламанска књижевност 2НС6
Савремени низоземски језик Г-4СА6
Изборна група АО4АО3
Изборна група ТМ4ТМ6
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Културна историја Холандије и Фландрије 3АО3
Низоземски језик 5НС3
Холандска и фламанска књижевност 3НС6
Превођење за недерландисте 1СА3
Савремени низоземски језик Г-5СА6
Изборна група ТМ5ТМ6
Изборна група НС5НС3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Културна историја Холандије и Фландрије 4АО3
Низоземски језик 6НС3
Холандска и фламанска књижевност 4НС6
Превођење за недерландисте 2СА3
Савремени низоземски језик Г-6СА6
Изборна група ТМ6ТМ6
Изборна група НС6НС3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Низоземље и свет 1АО3
Низоземски језик 7НС3
Холандска и фламанска књижевност 5НС6
Превођење за недерландисте 3СА3
Савремени низоземски језик Г-7СА6
Изборна група ТМ7ТМ6
Изборна група НС7НС3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Низоземље и свет 2АО3
Низоземски језик 8НС3
Холандска и фламанска књижевност 6НС6
Превођење за недерландисте 4СА3
Савремени низоземски језик Г-8СА6
Изборна група ТМ8ТМ6
Изборна група НС8НС3
Укупно ЕСПБ30

Детаљније информације