Зачeтак Катедре за германистику везују се за 1839. годину, када је немачки језик уведен у наставне планове Лицеја. Ванредна катедра немачког језика, како се тада звала, основана је 1852. године, а прерастањем Лицеја у Велику школу 1863. године немачки језик се учи у склопу Опште историје књижевности. Затим се оснива засебна студијска група „Немачки језик и књижевност, теорија књижевности“. Мећу истакнутим професорима који су предавали на Катедри за германистику у првим годинама оснивања Универзитета у Београду (1905) истичу се Милош Тривунац и Перо Слијепчевић. После пензионисања проф. др Пере Слијепчевића, 1958. године, за шефа Катедре изабран је проф. др Миљан Мојашевић. У наредном периоду Катедру за германистику су између осталих водили проф. др Јован Ђукановић, проф. др Зоран Жилетић, проф. др Слободан Грубачић.

Студијски програм има за циљ да пружи студентима широко образовање из области немачког језика, књижевности и културе.

Катедра за германистику има развијену међународну сарадњу, пре свега са земљама немачког говорног подручја, као и сарадњу са немачким културним институцијама, као што су Немачка служба за академску размену (DAAD), Goethe-Institut Београд, Амбасада СР Немачке, Аустријска амбасада, и другим.

Leave a Reply