Osnovne studije nemačkog jezika i književnosti završene na Odseku za germanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom studija stipendista Univerziteta u Beogradu. U zvanje asistenta-pripravnika za predmet Nemački jezik pri Katedri za germanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran 24. IV 2001. godine, u zvanje asistenta za predmet Nemački jezik 26. IX 2006. godine, a u zvanje docenta 3. IX 2013. godine. Poslediplomske studije (smer Nauka o jeziku) završio na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši magistarski rad pod nazivom Frazeologizmi u Luterovom prevodu Biblije na ranonovovisokonemački jezik iz 1534. godine i njihova zastupljenost u savremenom nemačkom jeziku (2005). Na istom fakultetu je 26. II 2013. pred komisijom u sastavu prof. dr Smilja Srdić (mentor), prof. dr Jelena Kostić Tomović, prof. dr Annette Đurović, prof. dr Slobodan Grubačič odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Recesivna obeležja nemačkih frazeologizama i tendencije nivelacije prema savremenom jezičkom stanju. Oblasti interesovanja: istorijska frazeologija nemačkog jezika, frazeologija savremenog nemačkog jezika.

Dr Branislav D. Ivanović – BIBLIOGRAFIJA