Jelena Kostić-Tomović rođena je u Beogradu 1973. godine. Maturirala u Petoj beogradskoj gimnaziji 1992, a zatim studirala germanistiku u Beogradu i Getingenu. Magistrirala 2002. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu radom iz oblasti lingvistike teksta i etnolingvistike, a doktorirala na istom fakultetu 2007, radom iz oblasti leksikologije i teorije prevođenja. Tokom osnovnih, postiplomskih i doktorskih studija u više se navrata usavršavala na nemačkom govornom području, kao nosilac različitih stipendija.

Na Filološkom fakultetu u Beogradu radi od 1999. godine, a od 2000. godine profesionalno se bavi prevođenjem (književnim, stručnim i konferencijskim).Predsednik je Geteovog društva u Beogradu od 2010. godine, član uređivačkog odbora časopisa „Komunikacija i kultura online“ i član Odbora za prijem novih članova i klasifikaciju jezika Društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije (DSKPS/ACIS).

Oblasti posebnog stručnog i naučnog interesovanja: prevođenje, leksikologija, leksikografija, pragmatika i e-learning.

dr Jelena Kostić-Tomović – BIBLIOGRAFIJA