Радно искуство:

 • Асистент на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Групи за скандинавистику (2012. надаље). Предмети:
  • Социјално раслојавање језика, специјални курс
  • Савремени шведски језик Г3 и Г4
  • Практикум из скандинавистике 1
  • Савремени шведски језик П1-4
 • Сарадник у настави на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Групи за скандинавистику, од 2006. до 2012. године. Предмети:
  • Социјално раслојавање језика, 2010/11 (надаље)
  • Савремени шведски језик Г3 и Г4, 2010/11 (надаље)
  • Практикум из скандинавистике И, 2009/10 (надаље)
  • Савремени шведски језик П1-4, 2006/07 (надаље)
 • Амбасада Краљевине Шведске у Београду (јул-август 2004, август-новембар 2005)
 • Шведски језик (факултативни предмет), Прва обреновачка гимназија 2003-2004.

Образовање

 • Предата докторска дисертација на тему „Нестандардни говор у шведском и српском: упоредна социолингвистичка и семантичка студија“, март 2014.
 • Докторске студије (Филолошки факултет, Универзитет у Београду) 2009-2012.
 • Диплома: мастер (Филолошки факултет, Универзитет у Београду), на тему Комбинације речи и њихове колокативне особине у српском и шведском језику – контрастивна анализа на основу асоцијативног теста, 2009.
 • Дипломирани филолог скандинавских језика и књижевности (шведски као главни језик), Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 2004.
 • Прва београдска гимназија 1995–1999 .
 • Основна школа „Краљ Петар I”, Београд 1987–1995.

Курсви, семинари

 • Стокхолмски универзитет: истраживачки рад и семинар, април-мај 2012.
 • Тјöрн, Биллстрöмска фолкхöгсколан, семинар Шведског института за наставнике шведског језика, 2008.
 • Семинар: Словеначки језик, књижевност и култура, Љубљана 2006.
 • Бирка фолкхöгскола, летњи курс шведског језика Шведског института 2001.

Предавања, пројекти

 • Предавање на Филолошком факултету у Београду, у оквиру конференције „Србија између истока и запада“, на тему „Више преводилаца – један превод. О техникама рада на заједничком преводу и најчешћим неодумицама при превођењу са шведског на српски језик“ (са Данијелом Бабић), септембар 2013.
 • Предавање у оквиру Европског дана језика, „Шведски идиоми“ (на шведском језику), септембар 2013.
 • Предавање у Друштву младих лингвиста на тему„Прагматични еквивалент. Теорија заснована на истраживању шведског и српског нестандардног говора“, мај 2013.
 • Предавање на Филозофском факултету у Нишу, у оквиру конференције „Језик, књижевност, маргинализација“ на тему: „Сопствена дисфемизација – о разлозима за употребу увредљивих термина за сопствену групу“, април 2013.
 • Предавање на Катедри за нордистику Стокхолмског универзитета на тему Нестандардни говор у шведском и српском: упоредна социолингвистичка и семантичка анализа, мај 2012.
 • Семинар на Упсалском универзитету на тему Когнитивна социолингвистика и могућности проширења њене теорије повезивањем са другим социолингвистичким теоријама, април 2012.
 • Семинар на Катедри за нордистику Стокхолмског универзитета на тему будућег доктората (О социолингвистичким и семантичким аспектима увреда и псовки), април 2011.
 • Организација потконференције Скандинавија и Србија на Филолошком факултету у Београду (у оквиру конференције Србија између истока и запада), септембар 2013.
 • TEMPUS REFLESS пројекат хармонизације силабуса, 2013.
 • Редакција преводилачког пројекта Шведски сто, припремљеног за Сајам књига 2010. године, у сарадњи с колегама с Групе за скандинавистику
 • Пројекат Преводилачки портал – у сарадњи с колегама с Групе за скандинавистику и организацијом Лицеј, 2008 (надаље)
 • Предавање: Музика и језик, тридесетогодишњица Групе за скандинавистику, 2007.
 • Предавање: Шведска музика, Недеља нордијске културе, 2004.
 • Предавање: Шведски језик, Недеља нордијске културе, 2003.

Језици: српски (матерњи), шведски, енгелски, словеначки (течно), италијански, норвешки, дански (служи се)

др Доријан Хајду – БИБЛИОГРАФИЈА