Зовем се Наташа Ристивојевић Рајковић и рођена сам 7.6.1975. године у Београду.

На катедру за француски језик и књижевност на Одсеку за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду уписала сам се школске 1994/95. године и дипломирала 1999. године (просечна оцена 9,52) чиме сам стекла звање професора француског језика и књижевности. Упоредне студије на Групи за скандинавске језике и књижевности уписала сам школске 1995/96. године. Дипломирала сам 2001. године (просечна оцена 9,22) и стекла звање дипломираног филолога скандинавских језика и књижевности. У току додипломских студија сам, као стипендиста, једном боравила у Норвешкој, 1997. године, на летњем курсу норвешког језика и једном у Француској у оквиру размене студената 1998. године. У току додипломских студија на Групи за скандинавске језике и књижевности учествовала сам у пројекту превођења приповедака Ћела Аскилдсена на српски језик.

1999. године уписала сам постдипломске студије, Смер за Науку о језику на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Испите сам положила са просечном оценом 10,00, а магистарски рад „Метафоре о мушкарцима и женама у норвешком и српском језику“ одбранила сам јуна 2005. године.

Тренутно пишем докторску дисертацију на тему „Семантичка анализа глагола ударања у норвешком и српском језику“. Током магистарских и докторских студија боравила сам више пута у Норвешкој. Као стипендиста Министарства спољних послова Норвешке остварила сам два студијска боравка на Универзитету у Ослу с циљем прикупљања грађе за израду магистарског рада и докторске дисертације.

Учествовала сам на следећим научним и стручним скуповима и конференцијама:

  • Јесењи лингвистички семинар у Истраживачкој станици Петница, Ваљево (11.11.2006.) са излагањем „Метафоре о мушкарцима и женама – пернате даме и репата господа“
  • Међународни семинар о језику и роду у организацији Студентске уније Србије (Београд, 17.11.2008.) са излагањем ˮMetaphors for men and women – semantic derogation of women revisited“
  • Филолошка истраживања данас, Универзитет у Београду (26. и 27. 11. 2010.) са излагањем „Метафоричка концептуализација мириса и укуса – семантичка анализа глагола олфакторне и густаторне перцепције“
  • Језик, књижевност, маргинализација, Универзитет у Нишу (26. и 27. 4. 2013.) са излагањем „Погрдни називи за мушкарце и жене – прилог проучавању концептуализације рода“
  • Србија између Истока и Запада: наука, образовање, култура и уметност, Филолошки факултет у Београду (27-29.9.2013.) са излагањем „Футурски вербални комплекс у норвешком језику и модалност

Одржала сам предавање о различитим теоријским приступима метафори и метонимији (Metafor og metonymi – ulike teoretiske tilnærminger) на Високој школи у Вестфолду (у оквиру програма сарадње Групе за скандинавистику Филолошког факултета у Београду и Високе школе у Вестфолду (Høgskolen i Vestfold)), у октобру 2005. године.

Учествовала сам на два стручна семинара за преводиоце са скандинавских језика: на Готланду (Шведска) 2004 и у Лилехамеру (Норвешка) 2007.

Више пута сам учествовала и на семинарима и конференцијама за наставнике норвешког језика: Краков 2004, Dømmesmoen (Универзитет у Агдеру) 2005 и 2006. године.

Године 2003. и 2005. радила сам на редакцији делова шведско-српског речника у оквиру пројекта Lexin чији је покретач Шведски језички савет, а од 2008. године учествујем у пројекту Преводилачки портал, који су покренули Група за скандинавистику Филолошког факултета у Београду и организација Лицеј. У марту 2013. сам се прикључила пројекту Теmpus Refless у оквиру активности Re-description of the subjects and modules.

Објавила сам више књижевних и стручних превода са данског и норвешког језика и два књижевна превода на норвешки језик (на норвешки језик у сарадњи са колегом Торстеином Стиглером Сеимом). Године 2007. добила сам награду Удружења преводилаца Србије „Александар И. Спасић“ за најбољи превод из области хуманистике за превод књиге Лаша Ф. Хр. Свендсена Филозофија зла у издању Геопоетике.

Од 1.1.2001. до 20.10.2003. радила сам на месту библиотекара на Групи за скандинавске језике и књижевности по уговору о делу и учествовала сам у настави норвешког језика као демонстратор. Почела сам да радим као лектор за предмет Савремени норвешки језик 20.10.2003, такође по уговору о делу. Од 1.10.2005 запослена сам на месту лектора за новешки језик на неодређено време.

др Наташа Ристивојевић-Рајковић – БИБЛИОГРАФИЈА