кабинет

др Марко Чудић

ванредни професор, управник Катедре

marko.cudic@gmail.com

Катедра за хунгарологију једна је од 34 наставно-научне и истраживачке јединице Филолошког факултета Универзитета у Београду. На овој катедри учи се мађарски језик и књижевност, а катедра је намењена студентима који мађарски језик уче као страни језик. Катедра припрема стручњаке који ће се бавити књижевним и стручним превођењем, научно-истраживачким радом, компаратистиком, библиотекарством, наставом језика, као и радом у разним институцијама.

Настава на групи траје осам семестара по студијском програму Језик, књижевност, култура.

Предмети који се предају и изучавају на катедри су:

  • Мађарски језик 1-8
  • Савремени мађарски језик 1-8
  • Мађарска књижевност 1-8
  • Увод у хунгарологију 1-2
  • Мађарско-српске књижевне везе 19. века 1-2
  • Мађарско-српске књижевне везе 20. века 1-2
  • Теорија и пракса превођења 1-2

Током основних студија поред мађарског језика, књижевности, културе, историје, географије итд., студенти стичу увид и у богату историју мађарско-српских и српско-мађарских књижевних и културних веза. Одабиром обавезних изборних предмета студентима је омогућено да већ од прве године студија сами формирају свој будући стручни профил. На тај начин темељно познавање хунгарологије могу да обогате неким другим, њима занимљивим и корисним знањима. Захваљујући овако конципираном наставном плану, будући хунгаролози постају посредници између књижевности и културе мађарског и српског народа и доприносе њиховом бољем међусобном упознавању и уважавању.

Студентима се током четворогодишњих студија пружа могућност да конкуришу за државне стипендије Мађарске или да проведу извесно време учећи и усавршавајући језик у Мађарској, у чему им Катедра пружа пуну подршку и неопходну помоћ.

Након завршених Основних академских студија, студенти могу да наставе Мастер академске студије.