Katedra za hungarologiju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu osnovana je 1994. godine. Osnivanje beogradske hungarologije rezultat je međudržavnih sporazuma Srbije i Mađarske, a njen osnivač je profesor dr Sava Babić, književnik, književni prevodilac, autor brojnih dela iz oblasti hungarologije, književnog prevođenja i teorije književnosti. U Republici Srbiji od ranije postoji Katedra za hungarologiju na Filozofskom fakuletu Univerziteta u Novom Sadu, na kojoj se mađarski jezik predaje i izučava kao maternji jezik. Studenti koji se upisuju mađarski jezik u Novom Sadu prethodno školovanje su završili na mađarskom jeziku i uglavnom dolaze iz AP Vojvodina, dok se u Beogradu mađarski jezik predaje kao strani, predavanje jezika se počinje „od nule“, od same abecede, polaznici su gotovo isključivo studenti koji su se prethodno školovali na srpskom jeziku, a dolaze iz svih  delova Republike Srbije, Republike Srpske, Crne Gore. Sve ovo utiče na to da je i pristup učenju drugačiji: u Novom Sadu se hungarologija izučava u okviru sopstvenog jezika, kulture i tradicije, pa tek nakon toga u kontaktu sa drugim kulturama, dok se u Beogradu polazi od drugoga, stranog jezika, kulture, tradicije.         

Mađarski jezik i književnost se na Filološkom fakultetu u Beogradu uče u okviru studijskog programa Jezik, Književnost, Kultura (za šta se često koristi skraćenica JKK), u okviru kojeg se izučavaju strani jezici, književnosti i kulture. U okviru programa JKK na Katedri za hungarologiju studenti stiču znanja iz mađarskog jezika i mađarske književnosti, ali i mađarske istorije, geografije, etnografije, kulture, pa čak i sporta i ekonomije, ukoliko za to pokažu interesovanje. 

Katedra za hungarologiju upisuje 12 studenata na prvu godinu studija, 8 iz budžeta, 4 samofinansirajuća. Studenti koji studiraju mađarski jezik i književnost imaju priliku da rade u malim grupama, što profesorima i nastavnicima omogućava da se svakom studentu posvete u potpunosti, a studentima da aktivno učestvuju na času. Pored nastavnih aktivnosti, studenti i nastavnici zajednički učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima, organizovanim kako na Filološkom fakultetu, tako i u ustanovama kulture poput Odeljenja za kulturu Ambasade Mađarske, Sajmu knjiga, beogradskim pozorištima, bioskopima, koncertnim dvoranama, muzejima, galerijama itd.

Posebno želimo da istaknemo brojne mogućnosti za usavršavanje znanja stečenih na Katedri za hungarologiju. Smatramo da se neki jezik najefikasnije uči u govornoj sredini. Studentima u usvajanju mađarskog jezika ogromnu pomoć pružaju brojne mogućnosti stipendiranog boravka pre svega u Mađarskoj, ali i u drugim zemljama u kojima se mađarski jezik govori ili izučava. Katedra za hungarologiju sarađuje sa mnogobrojnim univerzitetima i institutima u Budimpešti, Pečuju, Segedinu, Vespremu, Debrecenu, Balatonfiredu, Bratislavi, Zagrebu, Mariboru, Firenci… Studentima su na raspolaganju stipendije u okviru međunarodnih programa mobilnosti Erasmus+ i CEEPUS, ali i one koje su rezultat međuuniverzitetskih i međuinstitucionalnih sporazuma o saradnji.