Од 1996. године нам је обезбеђен простор за рад (слушаоница 014), која уједно служи и као библиотека и читаоница. Сваке године број заинтересованих студената је све већи. Прва генерација дипломираних студената изашла је 1998. године. Три студента одбранила су магистарску тезу, а један и докторску дисертацију. Катедра је 2008. године званично потписала уговор о сарадњи са Филолошким факултетом Универзитета у Сегедину.

У оквиру обједињујућег програма Језик, култура, књижевност, предмети који се изучавају на катедри успешно су прошли процес акредитације.