Рођена 19. фебруара 1977. године у Сенти. Основну и средњу школу завршила у Београду. Дипломирала 2000. године на Катедри за хунгарологију Филолошког факултета Универзитета у Београду. Након основних студија уписала постдипломске, магистарске, студије, такође на Филолошком факултету у Београду, смер Наука о језику. 26. јуна 2007. године одбранила магистарски рад под називом Роман Мора Јокаија Златан човек у српским преводима и тиме стекла академски назив Магистра филолошких наука.


Од априла 2001. године ради као асистент на Катедри за хунгарологију Филолошког факултета:

  • од школске 2001/2002 до школске 2004/2005 године држала вежбе из Савремене мађарске књижевности код проф др Еве Харкаи Ваш и проф др Корнелије Фараго
  • 
  • од школске 2004/2005 до школске 2013/2014 године држала граматичка вежбања у оквиру предмета Савремени мађарски језик Г5-Г-8
  • 
  • од школске 2004/2005 до школске 2013/2014 године држала вежбе из граматике и конверзације у оквиру предмета Мађарски језик-помоћни
  • 
  • од школске 2004/2005 држи вежбе из морфологије у оквиру предмета Мађарски језик 4 код проф др Едите Андрић
  • 
  • од школске 2013/2014 године виши лектор на предмету Савремени мађарски језик Г1-Г4

У лето 2008. године учествовала у међународном кампу за књижевне преводиоце који организује књижевно удружење József Attila Kör.
Током школске 2008/2009 године као стипендиста Министарства иностраних послова Републике Италије боравила на Универзитету La Sapienza у Риму, ради усавршавања из области методика наставе страних језика.
2009. године била аутор тестова и испитивач за мађарски језик на конкурсу за економске саветнике у амбасадама Републике Србије, који је расписало Министарство за економију и регионални развој, а 2011. године аутор тестова из мађарског језика за пријемни испит на Дипломатској академији Министарства спољних послова Републике Србије.
Школске 2009/2010 године уписала докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду, модул Језик.
Учествовала на више међународних научних скупова у земљи и иностранству.
Учествује на пројекту реформе наставе страних језика у Србији, Refless.
Поред научног рада, бави се књижевним и стручним превођењем.


мр Сандра Буљановић – БИБЛИОГРАФИЈА