ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА КАТАЛОНСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Пријављивање за предмете Савремени каталонски језик П-1 и Савремени каталонски језик П-3 обавља се на почетку школске године искључиво електронским путем. Информације о начину пријављивања и броју група благовремено се објављују на насловној страници Катедре за иберијске студије.

БОЛОЊА 2015.
Савремени каталонски језик П-1
Савремени каталонски језик П-2
Савремени каталонски језик П-3
Савремени каталонски језик П-4
Савремени каталонски језик П-5
Савремени каталонски језик П-6
Увод у каталонску културу 1
Увод у каталонску културу 2

БОЛОЊА 2009.
Савремени каталонски језик П-1
Савремени каталонски језик П-2
Савремени каталонски језик П-3
Савремени каталонски језик П-4

БОЛОЊА 2006.
Каталонски језик – годишњи
Каталонски језик – завршни
Каталонски језик – трећа година учења