Mobilnost studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa (jedan ili više semestara) na nekom stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija. Prednosti studenata koji su proveli deo školovanja na mobilnosti su višestruke. Pored sticanja akademskih kompetencija, novih poznanstava i upoznavanja kultura drugih zemalja, studenti uče strani jezik, stiču nova iskustva i imaju veće mogućnosti za zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.


Program Erazmus+ omogućava stipendiran boravak i studiranje na nekoj od visokoškolskih institucija u okviru studentske razmene na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske). Mobilnost traje jedan ili dva semestra. Za vreme mobilnosti studenti pohađaju predavanja i polažu ispite koji će biti priznati po povratku na Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
Stipendije za pokrivanje troškova života studenti dobijaju na mesečnom nivou. Iznosi zavise od zemlje u kojoj se mobilnost i podložni su promenama.
Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova unapred su određeni i variraju u zavisnosti od rastojanja od mesta studiranja do mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine Evropske komisije. Računa se razdaljina u jednom smeru, a odgovarajući iznos predviđen je za pokrivanje troškova povratne karte.


Prijavljivanje studijsku razmenu obavlja se preko platforme MobiON.


Dokumenti potrebni za konkurisanje za Erazmus+ mobilnost
Za studente osnovnih akademskih studija
1. Uverenje o položenim ispitima
2. Ugovor o učenju
3. Potvrda o upisu na fakultet
4. Pismo (ili pisma) preporuke
5. Motivaciono pismo
6. Sertifikat o znanju jezika (za pojedine univerzitete)
Dokumenti treba da budu prevedeni na engleski jezik. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


Za studente master akademskih studija
1. Uverenje o položenim ispitima
2. Diploma i dodatak diplomi za prethodno završene studije
3. Ugovor o učenju
4. Potvrda o upisu na fakultet
5. Pismo (ili pisma) preporuke
6. Motivaciono pismo
7. Sertifikat o znanju jezika (za pojedine univerzitete)
Dokumenti treba da budu prevedeni na engleski jezik. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


Za studente doktorskih akademskih studija
1. Uverenje o položenim ispitima
2. Diploma i dodatak diplomi za prethodno završene nivoe studija
3. Ugovor o učenju
4. Potvrda o upisu na fakultet
5. Pismo (ili pisma) preporuke
6. Motivaciono pismo
7. Sertifikat o znanju jezika (za pojedine univerzitete)
Dokumenti treba da budu prevedeni na engleski jezik. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


Uslovi za prijavu na Erazmus+ mobilnost
Kandidat mora biti upisan na Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neophodno je da student završi prvu godinu osnovnih studija pre prijavljivanja. Ostali uslovi definišu se konkursom.


Visokoškolske institucije na kojima se može realizovati Erazmus+ mobilnost
Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na institucijama s kojima Univerzitet u Beogradu ima potpisan Erazmus+ ugovor.
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu


Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) omogućava razmenu studenata uz duže boravke od jednog ili dva semestra, sa ciljem sticanja kredita, a studentima se pruža i mogućnost kratkoročnih boravaka u trajanju do tri meseca, radi istraživanja i pisanja master ili doktorske teze, kao i tzv. ekskurzije koje se odnose na boravak na letnjim ili zimskim školama.
O programu CEEPUS na sajtu Fondacije Tempus


Više informacija
Priznavanje ispita s mobilnosti (predmeti univerziteta u Španiji i ekvivalentni predmeti na Katedri za iberijske studije)
Brošura Stipendije za studente i osoblje visokoškolskih institucija iz Srbije
Prezentacija Erasmus+ stipendije za studente Univerziteta u Beogradu