NAJČEŠĆA PITANJA


+ Šta mogu da studiram na Filološkom fakultetu?

Filološki fakultet nudi moderne interdisciplinarne studije iz oblasti lingvistike, nauke o književnosti, metodike nastave jezika i književnosti, bibliotekarstva i informatike, muzeologije, stručnog i audiovizuelnog prevođenja, te studije kulture i roda.
Inovativni i dinamični programi, reformisani u skladu s principima Bolonjske deklaracije, prilagođeni su potrebama studenta i zahtevima današnjeg društva. Struktura studijskih programa i velika izbornost predmeta omogućavaju studentima kreiranje individualizovanih kurikuluma koji predstavljaju čvrstu osnovu za naučni rad u savremenom interdisciplinarnom okruženju.
Razvijena međunarodna saradnja i veliki broj studentskih mobilnost pružaju priliku studentima Filološkog fakulteta da deo studija provedu na stipendiranoj razmeni na vodećim evropskim i svetskim univerzitetima.
Univerzitet u Beogradu uvršten je među 250 vodećih univerziteta iz oblasti lingvistike 2018. godine.


+ Šta mogu da radim nakon završenih studija na Filološkom fakultetu?

 • kao profesor u institucijama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja
 • kao naučni radnik na fakultetima, institutima i centrima
 • kao profesor jezika, književnosti, kultura
 • kao stručni ili književni prevodilac
 • kao lektor i korektor (u izdavaštvu, pozorištu, na radiju i televiziji)
 • kao književni, pozorišni ili filmski kritičar
 • kao tumač i konferencijski prevodilac
 • kao novinar, urednik, voditelj, spiker u elektronskim medijima
 • kao kopirajter
 • u diplomatiji i spoljnoj trgovini
 • u turizmu
 • u izdavačkim i novinskim kućama
 • u institucijama kulture
 • u državnoj upravi
 • u oblasti marketinga i odnosa s javnošću


+ Koji studijski programi se izučavaju na Filološkom fakultetu?
+ Osnovne akademske studije (OAS)


+ Master akademske studije (MAS)

Silabusi predmeta

Silabusi predmeta

Silabusi predmeta

Silabusi predmeta

Silabusi predmeta

Silabusi predmeta


+ Doktorske akademske studije (DAS) Jezik, književnost, kultura
DAS Jezik, književnost, kultura jedinstvene su za sve discipline koje se izučavaju na Filološkom fakultetu i organizuju se u pet modula:

 • Jezik
 • Književnost
 • Kultura
 • Srpski jezik
 • Srpska književnost

Lista predmeta na DAS

Silabusi predmeta


+ Šta mogu da studiram u okviru programa Jezik, književnost, kultura?
Studijskim programom JKK obuhvaćeni su sledeći studijski profili:

 1. Bugarski jezik, književnost, kultura (studijski profil 04)
 2. Opšta književnost i teorija književnosti (studijski profil 08)
 3. Ruski jezik, književnost, kultura (studijski profil 09)
 4. Poljski jezik, književnost, kultura (studijski profil 10)
 5. Češki jezik, književnost, kultura (studijski profil 11)
 6. Slovački jezik, književnost, kultura (studijski profil 12)
 7. Italijanski jezik, književnost, kultura (studijski profil 13)
 8. Francuski jezik, književnost, kultura (studijski profil 14)
 9. Španski jezik, hispanske književnosti i kulture (studijski profil 15)
 10. Rumunski jezik, književnost, kultura (studijski profil 16)
 11. Nemački jezik, književnost, kultura (studijski profil 17)
 12. Skandinavski jezici, književnosti, kulture (studijski profil 18)
 13. Engleski jezik, književnost, kultura (studijski profil 19)
 14. Arapski jezik, književnost, kultura (studijski profil 20)
 15. Turski jezik, književnost, kultura (studijski profil 21)
 16. Japanski jezik, književnost, kultura (studijski profil 23)
 17. Kineski jezik, književnost, kultura (studijski profil 24)
 18. Albanski jezik, književnost, kultura (studijski profil 25)
 19. Opšta lingvistika sa stranim jezikom (studijski profil 26)
 20. Bibliotekarstvo i informatika sa stranim jezikom (studijski profil 27)
 21. Grčki jezik, književnost, kultura (studijski profil 28)
 22. Mađarski jezik, književnost, kultura (studijski profil 29)
 23. Holandski jezik, književnost, kultura (studijski profil 37)
 24. Ukrajinski jezik, književnost, kultura (studijski profil 38)


+ Koje jezike (književnosti i kulture) mogu da studiram na Filološkom fakultetu?

Na Filološkom fakultetu moguće je studirati 24 jezika, kao i književnosti i kulture nastale na tim jezicima. To su albanski, arapski, bugarski, češki, danski, engleski, francuski, grčki, holandski, italijanski, japanski, kineski, mađarski, nemački, norveški, poljski, rumunski, ruski, slovački, srpski, španski, švedski, turski, ukrajinski.


+ Koje sve jezike mogu da učim na Filološkom fakultetu?
Na Filološkom fakultetu trenutno se izučava 39 jezika i taj broj raste. Neki jezici (književnosti i kulture) mogu se studirati 4 godine: albanski, arapski, bugarski, češki, danski, engleski, francuski, grčki, holandski, italijanski, japanski, kineski, mađarski, nemački, norveški, poljski, rumunski, ruski, slovački, srpski, španski, švedski, turski, ukrajinski.
Jedan broj jezika uči se 2 ili 3 godine (4 ili 6 semestara): azerbejdžanski, beloruski, hebrejski, katalonski, klasični grčki, korejski, latinski, makedonski, otomanski, persijski, portugalski, romski, slovenački, staroslovenski i znakovni jezik.


+ Koliko traju studije na Filološkom fakultetu?
Osnovne akademske studije traju 4 godine (240 ESPB).
Master akademske studije traju jednu ili dve godine (60 ili 120 ESPB).
Doktorske akademske studije traju 3 godine (180 ESPB).


+ Koji su uslovi za upis na Filološki fakultet?
Pravo upisa na Filološki fakultet imaju sve osobe koje su završile srednju školu u četvorogodišnjem trajanju. Građani Srbije, kao i pripadnici srpske nacionalne manjine iz regiona, imaju pravo da studiraju u budžetskom statusu.


+ Šta se polaže na prijemnom ispitu?
Za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i Srpska književnost i jezik sa komparatistikom kandidati polažu prijemni ispit:

 • srpski jezik (30 poena)
 • srpska književnost (30 poena)


Za studijski program Jezik, književnost, kultura kandidati polažu:

 • srpski jezik (20 poena)
 • francuski jezik (40 poena)

ukoliko konkurišu na studijske profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika sa stranim jezikom, bibliotekarstvo i informatika sa stranim jezikom, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

 

 • srpski jezik (20 poena)
 • nemački jezik (40 poena)

ukoliko konkurišu na studijske profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, nemački, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika sa stranim jezikom, bibliotekarstvo i informatika sa stranim jezikom, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

 

 • srpski jezik (20 poena)
 • engleski jezik (40 poena; ispit ima kvalifikacioni karakter s pragom od 24 poena)

ukoliko konkurišu na studijski profil Engleski jezik, književnost, kultura. Kandidati mogu da konkurišu na ovaj profil ukoliko osvoje minimum 24 poena na testu iz engleskog jezika. Ovim prijemnim ispitom kandidati takođe mogu konkurisati za profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika sa stranim jezikom, bibliotekarstvo i informatika sa stranim jezikom, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski. Za ove predmete/profile ne važi kvalifikacioni prag od 24 poena.

 

 • srpski jezik (20 poena)
 • engleski jezik (40 poena)

ukoliko konkurišu na studijske profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika sa stranim jezikom, bibliotekarstvo i informatika sa stranim jezikom, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

 

 • srpski jezik (20 poena)
 • ruski jezik, italijanski jezik ili španski jezik (40 poena)

ukoliko konkurišu na studijske profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika sa stranim jezikom, bibliotekarstvo i informatika sa stranim jezikom, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

 

 • srpski jezik (20 poena)
 • strani jezik po izboru (40 poena)

ukoliko konkurišu na studijske profile: bugarski, poljski, češki, slovački, rumunski, norveški (skandinavski), arapski, turski, japanski, kineski, albanski, grčki, mađarski, holandski ili ukrajinski. Kandidati takođe mogu konkurisati na profile: opšta lingvistika sa stranim jezikom, bibliotekarstvo i informatika sa stranim jezikom, opšta književnost i teorija književnosti.


+ Kako se utvrđuje redosled kandidata za upis na osnovne studije?
Izbor kandidata vrši se na osnovu rang-liste za svaki studijski program (Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i Jezik, književnost, kultura).
1. Upis kandidata za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom vrši se prema objavljenim rang-listama po studijskim programima;
2. Rang-lista za studijski program Jezik, književnost, kultura jedinstvena je za studijske profile. Kandidat rang-listom stiče pravo na prozivku. Kandidat se upisuje na studijski profil za koji je rang-listom i prozivkom stekao pravo upisa. Odluku o prihvatanju ponuđenog mesta donosi na prozivci kandidat lično i tom prilikom potpisuje izjavu. Kandidat koji na prozivci nije prisutan u terminu koji je za njega predviđen, gubi prava koja je stekao rang-listom i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.
Formiranje rang-liste
Osnovni kriterijum za formiranje rang-liste po studijskim programima jeste ostvaren ukupan broj bodova (opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat postignut na prijemnom ispitu). Pod uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2.
Uspeh kandidata koji su završili međunarodnu maturu utvrđuje se u skladu sa Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu.
Kandidatima koji su u trećem i četvrtom razredu srednje škole osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz kalendara takmičenja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu može se priznati maksimalan broj bodova iz tog predmeta.
Kandidat preko rang-liste za studijski program Jezik, književnost, kultura stiče pravo da se rangira na svim profilima na kojima ima slobodnih mesta i u svim statusima, a u skladu sa položenim prijemnim ispitom.
Ukoliko na rang-listi za studijski program Jezik, književnost, kultura bude više kandidata sa istim ukupnim brojem bodova, prednost pri rangiranju ima kandidat sa većim brojem bodova na prijemnom ispitu. Ukoliko na rang-listi za studijski program Jezik, književnost, kultura bude više kandidata sa istim ukupnim brojem bodova i istim brojem bodova na prijemnom ispitu, prednost pri rangiranju ima kandidat sa većim brojem bodova na ISPITU 2 (ispit od 40 poena).
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod. Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.


+ Koliko studenta se upisuje na studijske programe na Filološkom fakultetu?

+ Osnovne akademske studije


Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno*

Srpski jezik i književnost

97

23

120

Srpska književnost i jezik

63

57

120

Srpska književnost i jezik sa komparatistikom

51

14

65

Jezik, književnost, kultura

539

661

1200

Ukupno

750

755

1505

*Tačan broj utvrđuje se svake godine konkursom Univerziteta u Beogradu.


+ Master akademske studije


Studijski program

Budžet

Samofinansiranje

Ukupno*

Srpski jezik

30

70

100

Srpska književnost

30

70

100

Jezik, književnost, kultura

200

500

700

Kulture u dijalogu

20

80

100

Srpski jezik kao strani

20

80

100

Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje

10

20

30

Ukupno

310

820

1130

*Tačan broj utvrđuje se svake godine konkursom Univerziteta u Beogradu.


+ Doktorske akademske studije
Na akreditovani studijski program Jezik, književnost, kultura u obimu od 180 ESPB bodova svake godine upisuje se 150 studenata (25 na teret budžeta i 125 samofinansirajućih).


+ Koji dokumenti su mi potrebni za polaganje prijemnog ispita na osnovnim studijama na Filološkom fakultetu?
Dokumenti potrebni za upis na osnovne akademske studije Filološkog fakulteta određuju se svake godine konkursom Univerziteta u Beogradu (neophodno je informisati se o eventualnim izmenama).

 • konkursna prijava s izjavom o ličnim podacima (svojim potpisom na prijavnom listu kandidat/kinja potvrđuje da prihvata pravila Konkursa)
 • svedočanstva 1, 2, 3. i 4. razreda srednje škole s unetom prosečnom ocenom uspeha za svaki razred, izraženom s dve decimale
 • diploma o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
 • kandidati koji su srednju školu završili pre tekuće školske godine, prilikom prijave dostavljaju potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu
 • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolskih dokumenata ili potvrdu o tome da je postupak nostrifikacije u toku (za strane državljane; za pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja – ne važi za škole sa sedištem u Republici Srpskoj; za državljane Republike Srbije koji su završili srednju školu ili deo srednje škole u inostranstvu)
 • diplome s republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu
 • izjava u pisanoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine za kandidate pripadnike srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja
 • kopija lične karte, odnosno, očitani i odštampani podaci iz lične karte (za lične karte sa čipom) ili fotokopija pasoša
 • sertifikat o znanju srpskog jezika (za strane državljane); ne važi za kandidate srpske nacionalnosti iz susednih zemalja
 • dokaz o izvršenoj uplati za troškove učešća na Konkursu (visina uplate 7.500 dinara)

Svi dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


+ Ko može da se upiše na master studije?
Na program Srpski jezik i Srpska književnost mogu konkurisati diplomirani studenti koji su završili osnovne akademske studije iz oblasti Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i Srpska književnost i komparatistika sa stečenih najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po starom Zakonu.

Na program Jezik, književnost, kultura mogu konkurisati diplomirani studenti osnovnih akademskih studija Filološkog fakulteta i drugih srodnih fakulteta sa stečenih najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po starom Zakonu. U okviru studijskog programa studenti se opredeljuju za grupaciju predmeta u skladu sa svojim interesovanjima, savetima izabranog mentora i uslovima predviđenim specifikacijom predmeta.

Na program Kulture u dijalogu mogu konkurisati diplomirani studenti osnovnih akademskih studija sa stečenih najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po starom Zakonu, bez obzira na naučnu i stručnu oblast svojih kvalifikacija.

Na program Srpski jezik kao strani mogu konkurisati diplomirani studenti osnovnih akademskih studija sa stečenih najmanje 240 ESPB i kandidati koji su završili osnovne studije po starom Zakonu.

Na program Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenjemogu konkurisati kandidati koji su završila osnovne akademske studije Filološkog ili drugog srodnog fakulteta sa stečenih najmanje 180 ESPB i kandidati koji imaju odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno prema propisima koji su važili pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju. Rangiranje kandidata vrši se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu. Prijemni ispit, koji se sastoji od pismenog i usmenog dela, obuhvata proveru: 

 • Proveru znanja srpskog jezika – 20 poena
 • Proveru znanja prvog stranog jezika (arapski, grčki, engleski, italijanski, japanski, kineski, mađarski, nemački, ruski, turski, francuski, španski) – 50 poena
 • Proveru znanja drugog stranog jezika (arapski, grčki, engleski, italijanski, japanski, kineski, mađarski, nemački, ruski, turski, francuski, španski) – 30 poena

Svaki od ta tri segmenata je eliminatoran, tako da pravo na upis stiču isključivo oni kandidati koji na svakom od njih osvoje preko 50% poena.


+ Koji dokumenti su mi potrebni za konkurisanje na master studije na Filološkom fakultetu?

 • prijavni list
 • diploma i dodatak diplomi, odnosno uverenja o završenim osnovnim studijama (diploma i dodatak diplomi smatraće se ispravnim ako ih je izdala akreditovana visokoškolska ustanova za akreditovani studijski program);
 • uverenje o položenim ispitima (važi za kandidate koji su završili studije po propisima koji su važili do donošenja Zakona o visokom obrazovanju, kao i kandidate kome nije izdata diploma; kandidat/kinja je u obavezi da ih, najkasnije u roku od godinu dana, dostavi Fakultetu)
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu da je postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja započet (samo za kandidate koji imaju stranu visokoškolsku ispravu)
 • kandidati koji su prvi stepen studija završili pre tekuće školske godine, prilikom prijave dostavljaju potpisanu izjavu da nisu bili upisani na prvu godinu u budžetskom statusu na stepenu studija za koji konkurišu
 • kopija lične karte, odnosno, očitani i odštampani podaci iz lične karte (za lične karte sa čipom) ili fotokopija pasoša
 • fotokopija pasoša i pasoš na uvid za strane državljane
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet ga pribavlja po službenoj dužnosti, osim za kandidate strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave, kao i kandidate koji nisu rođeni u Srbiji)
 • motivaciono pismo – za studijske programe za koje je to predviđeno Konkursom
 • dokaz o uplati

Svi dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


+ Kako se utvrđuje redosled kandidata za upis na master studije?
Osnovni kriterijum za formiranje rang-liste za studijske programe Srpski jezik, Srpska književnost, Jezik, književnost, kultura, Kulture u dijalogu i Srpski jezik kao strani jeste ostvaren ukupan broj bodova (UKB). Ukupan broj bodova utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene (OPO), ukupne dužine studiranja na prethodnom nivou studija (broj meseci posle isteka redovnog roka za završetak studija) i vrednovanja sadržaja motivacionog pisma (MP).

UKB = OPO x 8 + MP – broj meseci posle isteka redovnog roka za završetak studija / 20

Rangiranje kandidata na studijskom programu Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenjevrši se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu. Prijemni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dela.


 + Ko može da se upiše na doktorske studije?

 1. kandidati sa završenim master akademskim studijama filološkog ili srodnog humanističkog profila sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master studijama
 2. kandidati koji su stekli VII-1 stepen filološkog ili srodnog humanističkog profila po starim studijskim programima, koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i prosečnom ocenom najmanje 8 (osam)
 3. kandidati sa završenim master akademskim studijama filološkog ili srodnog humanističkog profila sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom manjom od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master studijama, ako imaju najmanje jedan rad objavljen u časopisu sa liste resornog ministarstva kategorije M51 (1 rad=3 boda, 2 rada=6 bodova i 3 i više radova=9 bodova) ili M52 (1 rad=1,5 bod, 2 rada=3 boda i 3 i više radova=4,5 boda) ili M53 (1 rad=1 bod, 2 rada=2 boda i 3 i više radova=3 boda)
 4. kandidati koji su stekli VII-1 stepen filološkog ili srodnog profila po starim studijskim programima, koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i prosečnom ocenom manjom od 8 (osam), ako imaju najmanje jedan rad objavljen u časopisu sa liste resornog ministarstva kategorije M51 (1 rad=3 boda, 2 rada=6 bodova i 3 i više radova=9 bodova) ili M52 (1 rad=1,5 bod, 2 rada=3 boda i 3 i više radova=4,5 boda) ili M53 (1 rad=1 bod, 2 rada=2 boda i 3 i više radova=3 boda)
 5. kandidati sa završenim master akademskim studijama izvan oblasti humanističkih nauka, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master studijama, mogu konkurisati na modul Kultura
 6. kandidati sa završenim master akademskim studijama izvan oblasti humanističkih nauka, sa najmanje 300 ESPB bodova i prosečnom ocenom manjom od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master studijama, mogu konkurisati na modul Kultura, ukoliko imaju najmanje jedan rad objavljen u časopisu sa liste resornog ministarstva kategorije M51 (1 rad=3 boda, 2 rada=6 bodova i 3 i više radova=9 bodova) ili M52 (1 rad=1,5 bod, 2 rada=3 boda i 3 i više radova=4,5 boda) ili M53 (1 rad=1 bod, 2 rada=2 boda i 3 i više radova=3 boda).


+ Koji dokumenti su mi potrebni za konkurisanje na doktorske studije na Filološkom fakultetu?

 • overena fotokopija diplome o završenim osnovnim i master studijama (sa dodatkom diplomi) i originalom na uvid
 • uverenje o položenim ispitima sa prosečnom ocenom, a za studente koji su koristili mirovanje tokom studija, i uverenje o toku studija
 • dokaz o objavljenim radovima i kategorizaciji časopisa, i to: (a) fotokopiju prve strane časopisa (sa podacima o izdanju), (b) fotokopiju sadržaja, (v) prvu stranu rada sa brojem stranice, (g) kategorizaciju časopisa u kom je rad izdat za godinu u kojoj je rad objavljen
 • strani državljani podnose rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave;
 • državljani Srbije, koji su prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja završili u inostranstvu, podnose rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave ili potvrdu o tome da je postupak priznavanja započet najkasnije do 30. septembra tekuće godine
 • dokaz o uplati 7.500 dinara na ime manipulativnih troškova konkursa (na broj 840-1615666-26, šifra plaćanja 189)
 • kandidati koji su prethodni stepen studija završili pre tekuće školske godine podnose izjavu o tome (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • izjava o elektronskoj bazi podataka (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • prijavni list (kupuje se u skriptarnici Fakulteta).

Svi dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


+ Kako se utvrđuje redosled kandidata za upis na doktorske studije?
Redosled kandidata iz svih navedenih kategorija (1–6) za upis na doktorske akademske studije utvrđuje se na osnovu ukupnog broja poena (UBP).

Ukupan broj poena utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene, dužine studiranja na osnovnim i master studijama i ostvarenih naučnih rezultata u časopisu kategorije M51 (1 rad = 3 boda, 2 rada = 6 bodova i 3 i više radova = 9 bodova) ili M52 (1 rad = 1,5 bod, 2 rada = 3 boda i 3 i više radova = 4,5 boda) ili M53 (1 rad = 1 bod, 2 rada = 2 boda i 3 i više radova = 3 boda).

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko je brojčano ocenjen.

Za kandidate koji su završili master akademske studije računa se opšta prosečna ocena studiranja (OPO) na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim (OSbod) i master (MSbod) akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima.


+ Ostvarivanje bodova tokom doktorskih studija?
U skladu sa Zakonom i prema odluci Senata Univerziteta u Beogradu od 15. septembra 2010. godine, student/kinja se upisuje u aktuelnu školsku godinu opredeljujući se za predmete iz upisanog studijskog programa i to najmanje za 37 ESPB, odnosno najviše za 90 ESPB u jednoj školskoj godini.

Od broja prijavljenih ESPB bodova zavisi školarina za svaku godinu.

Tokom doktorskih akademskih studija student/kinja mora ostvariti ukupno 180 ESPB. Od toga 60 ESPB nosi izrada i odbrana doktorske disertacije, a 120 ESPB nose položeni predmeti (8 predmeta po 9 ESPB = 72 ESPB) i studijski istraživački rad (4 SIR-a po 12 ESPB = 48 ESPB). Predviđeno trajanje studija je šest godina, sa mogućnošću produženja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Tokom doktorskih akademskih studija, a pre prijave završnog rada (doktorske disertacije), student/kinja polaže ukupno osam predmeta, od kojih svaki vredi 9 ESPB. Jedan od tih predmeta je obavezan, vezan je za upisani modul i mora se prijaviti ako nije već položen. Izbor ostalih predmeta je slobodan, tj. nije vezan za modul, semestar ili godinu studija. Studijski istraživački rad (SIR) vredi 12 ESPB i obavezno je položiti ukupno četiri SIR-a pre prijave završnog rada.

Student sam bira koliki broj bodova će ostvariti u kojoj školskoj godini. Ako student/kinja želi da studije završi u roku i ravnomerno rasporedi opterećenje, preporučuje se izbor dva SIR-a i četiri predmeta (tj. 60 ESPB) u prve dve godine studija, kako bi treća bila posvećena izradi doktorske disertacije.

Na primer, ako student/kinja prijavi 4 predmeta i 2 SIR-a, to je 4 x 9 ESPB + 2 x 12 ESPB = 60 ESPB x 2.500 din. = 150.000 din. Ako npr. prijavi 5 predmeta i 1 SIR-a, to je 5 x 9 ESPB + 1 x 12 ESPB = 57 ESPB x 2.500 din. = 142.500 din.


+ Koji dokumenti su mi potrebni upis za na Filološki fakultet?
+ Osnovne akademske studije
Nakon položenog prijemnog ispita, za upis na osnovne akademske studije potrebni su sledeći dokumenti:

 • indeks (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • obrazac ŠV-20 (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • overene fotokopije diplome i original diplome o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
 • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (ako je škola završena u inostranstvu, izuzev Republike Srpske);
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet ga pribavlja izvod; strani državljani i kandidati koji nisu rođeni u Srbiji, u obavezi su da dostave ovaj dokument);
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane)
 • dve fotografije 4,5 x 3,5 cm
 • dokaz o uplati naknade na ime Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu: 100 dinara (oba statusa – budžet i samofinansiranje)
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa: 2.800 dinara (oba statusa – budžet i samofinansiranje)
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente (kandidati koji se upisuju na javnoj prozivci predaju dokaz o uplati na dan upisa na šalteru broj 3 Odseka za studentska pitanja i preuzimaju indeks)

Svi dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


+ Master akademske studije

 • indeks (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • obrazac ŠV-20 (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • izvod iz matične knjige rođenih (Fakultet ga pribavlja po službenoj dužnosti, osim za kandidate strane državljane koji su u obavezi da ovaj dokument dostave i kandidate koji nisu rođeni u Srbiji)
 • dve fotografije 4,5 x 3,5 cm
 • dokaz o uplati 2.800 dinara na ime troškova upisa na master akademske studije
 • dokaz o uplati naknade na ime Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu: 100 dinara
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente
 • za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave
 • overena fotokopija diplome i dodatak diplomi (kandidat kome nije izdata diploma podnosi uverenje o diplomiranju i uverenje o položenim ispitima, s tim da je u obavezi da diplomu i dodatak diplomi dostavi Fakultetu najkasnije u roku od godinu dana).

Svi dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


+ Doktorske akademske studije

 • indeks (kupuje se u skriptarnici Fakulteta)
 • dva prijavna lista ŠV-20 (kupuju se u skriptarnici Fakulteta)
 • izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko nije unet podatak o državljanstvu, prilaže se i potvrda o državljanstvu)
 • dve fotografije 3,5 x 4,5 cm
 • dokaz o uplati 10.000 dinara na ime manipulativnih troškova upisa (na žiro-račun 840-1615666-26, šifra plaćanja 189)
 • dokaz o uplati 100 dinara za Univerzitet u Beogradu na ime naknade za Centar za razvoj karijere (na žiro-račun 840-1615666-26, šifra plaćanja 189)
 • dokaz o uplati prve rate školarine (na žiro-račun 840-1615666-26, šifra plaćanja 189)
 • kandidati koji u dodatku diplomi nemaju strani jezik u trajanju od 4 semestra podnose sertifikat o poznavanju stranog jezika nivoa B2 Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • strani državljani podnose dokaz da su zdravstveno osigurani za tekuću školsku godinu,
 • strani državljani koji će pratiti nastavu na srpskom jeziku podnose sertifikat Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu o poznavanju srpskog jezika

Svi dokumenti na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


+ Koliko koštaju studije na Filološkom fakultetu?
Školovanje velikog broja studenata finansira se iz budžeta Republike Srbije, a samofinansirajući studenti plaćaju studije. Iznos školarina varira od nivoa studija i studijskog programa.


+ Osnovne akademske studije (OAS)
Školarina za samofinansirajuće studije iznosi 119.000 dinara za 60 ESPB. Može se platiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u šest rata. Prilikom upisa uplaćuje se 40.000 dinara, a ostale rate prema sledećem kalendaru: 

Rata

Iznos

Rok za uplatu

1.

40.000

prilikom upisa

2.

19.000

do 30. januara

3.

15.000

do 30. marta

4.

15.000

do 30. maja

5.

15.000

do 30. jula

6.

15.000

do 30. avgusta

 

Za studente strane državljane koji su uključeni u redovnu nastavu školarina za 60 ESPB iznosi 2.500 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate), odnosno 6.500 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate), ukoliko se mentorska nastava odvija na engleskom ili drugom stranom jeziku. Školarina se plaća u jednokratnom iznosu. Uplate u vezi s upisom i školarinom uplaćuju se na žiro račun: Filološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd, broj računa 840-1615666-26, šifra plaćanja 189. 


+ Master akademske studije (MAS)
+ Studijski programi Jezik, književnost, kultura, Srpski jezik, Srpska književnost, Kulture u dijalogu, Srpski jezik kao strani
Školarina za samofinansirajuće studije iznosi 125.000 dinara za 60 ESPB. Može se platiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u šest rata. Prilikom upisa uplaćuje se 50.000 dinara, a ostale rate prema sledećem kalendaru: 

Rata

Iznos

Rok za uplatu

1.

50.000

prilikom upisa

2.

15.000

do 30. decembra

3.

15.000

do 30. marta

4.

15.000

do 30. aprila

5.

15.000

do 30. maja

6.

15.000

do 30. juna

Za studente strane državljane koji su uključeni u redovnu nastavu školarina za 60 ESPB iznosi 2.500 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate), odnosno 6.500 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate), ukoliko se mentorska nastava odvija na engleskom ili drugom stranom jeziku. Školarina se plaća u jednokratnom iznosu. Uplate u vezi s upisom i školarinom uplaćuju se na žiro račun: Filološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd, broj računa 840-1615666-26, šifra plaćanja 189.


+ Studijski program Konferencijsko, stručno i audio-vizuelno prevođenje
Školarina za samofinansirajuće studije iznosi 195.000 dinara za 60 ESPB. Može se platiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u šest rata. Prilikom upisa uplaćuje se 50.000 dinara, a ostale rate prema sledećem kalendaru: 

Rata

Iznos

Rok za uplatu

1.

70.000

prilikom upisa

2.

25.000

do 30. decembra

3.

25.000

do 30. marta

4.

25.000

do 30. maja

5.

25.000.

do 30. jula

6.

25.000

do 30. avgusta

Za studente strane državljane koji su uključeni u redovnu nastavu školarina za 60 ESPB iznosi 2.500 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate), odnosno 6.500 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate), ukoliko se mentorska nastava odvija na engleskom ili drugom stranom jeziku. Školarina se plaća u jednokratnom iznosu. Uplate u vezi s upisom i školarinom uplaćuju se na žiro račun: Filološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd, broj računa 840-1615666-26, šifra plaćanja 189.


+ Doktorske akademske studije (DAS)
Školarina za samofinansirajuće studije iznosi 150.000 dinara za 60 ESPB. Može se platiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u tri jednake rate prema sledećem kalendaru: 

Rata

Iznos

Rok za uplatu

1.

50.000

prilikom upisa

2.

50.000

do 31. marta

3.

50.000

do 31. maja

Za studente strane državljane koji su uključeni u redovnu nastavu školarina za 60 ESPB iznosi 2.500 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate), odnosno 6.500 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate), ukoliko se mentorska nastava odvija na engleskom ili drugom stranom jeziku. Školarina se plaća u jednokratnom iznosu. Uplate u vezi s upisom i školarinom uplaćuju se na žiro račun: Filološki fakultet, Studentski trg 3, Beograd, broj računa 840-1615666-26, šifra plaćanja 189.
Kada ostvari uslov za prijavu doktorske disertacije, student/kinja uplaćuje u jednokratnom iznosu nadoknadu od 45.000 dinara na ime troškova prijave. Prilikom predaje doktorske disertacije, student/kinja uplaćuje u jednokratnom iznosu nadoknadu od 105.000 dinara na ime troškova pregleda, ocene i odbrane doktorske disertacije.


+ Šta je ESPB bod?
Evropski sistem prenosa bodova – ESPB (European Credit Transfer System – ECTS) predstavlja jedinstveni sistem vrednovanja rada studenta u cilju sticanja znanja, sposobnosti i veština predviđenih studijskim programom. Bodovima se vrednuje ukupno opterećenje studenata koje se sastoji od pohađanja predavanja, vežbi i konsultacija, izrade zadataka, seminarskih radova, eseja, prezentacija, projekata itd. Jedan bod predstavlja 25 do 30 sati rada, a radno vreme studenta iznosi 40 sati nedeljno. Ukupan broj bodova u semestru je 30, odnosno 60 u školskoj godini. Predmeti nose različit broj bodova u zavisnosti od obaveza koje student treba da ispuni da bi ih položio, odnosno opterećenja studenta izraženog u vremenu utrošenom za ispunjavanje svih predispitnih i ispitnih obaveza. Bod nije ocena. Broj bodova ne odražava značaj ispita: ukoliko predmet nosi manji broj bodova ne znači da je manje važan, već da iziskuje manje vremena za sticanje ishoda učenja. Takođe, broj bodova ne zavisi isključivo od broja časova predavanja i vežbi.

ESPB sistem omogućava mobilnost studenata u Evropskom prostoru visokog obrazovanja uz mogućnost prenosa i akumulacije bodova stečenih u različitim institucijama, te olakšava priznavanje diploma među zemljama Evrope.

Sistem studiranja podrazumeva aktivnost studenata tokom semestra, kao i kontinuiranu proveru znanja i veština tokom celog semestra i svaka od parcijalnih provera i predispitnih obaveza utiče u određenom procenu za formiranje konačne ocene. Studijskim programom utvrđuje se srazmera poena stečenih u okviru predispitnih obaveza i na samom ispitu, pri čemu predispitne obaveze učestvuju s najmanje 30, a najviše 70 poena. Uspeh studenata na ispitu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10. 

Studenti se svake akademske godine opredeljuju za određeni broj poena za predmete koje će pratiti i polagati te godine. Student koji u tekućoj školskoj godini ostvari 48 ESPB bodova ima pravo da se u narednoj školskoj godini finansira iz budžeta ako se rangira u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta.


+ Šta su obavezni predmeti? 
Predmeti na studijskim programima osnovnih akademskih studija nose, u zavisnosti od opterećenja studenata, 3 ili 6 ESPB po semestru. Za svaki studijski profil je određen broj izbornih predmeta. Postoje obaveznih i četiri grupe predmeta, a u strukturi studijskog programa na OAS zastupljeni su u sledećim procentima:

 • akademsko-opšte obrazovni (AO) – oko 15%
 • teorijsko-metodološki (TM) – oko 20%
 • naučno-stručni (NS) – oko 35%
 • stručno-aplikativni (SA) – oko 30%

Studenti su u obavezi da provere tačnu strukturu bodova za studijski program/ profil i u skladu s time biraju izborne predmete.


+ Šta su izborni predmeti? 
Izborni predmeti biraju se prema strukturi predmeta predviđenoj za svaki studijski program/ studijski profil i moraju se uklapati u njegovu strukturu. Postoje četiri tipa predmeta: akademsko-opšteobrazovni, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i stručno-aplikativni. Broj ESPB bodova iz svake grupe predmeta striktno je određen po semestrima.

Spisak izbornih predmeta po semestrima na studijskom programu Jezik, književnost, kultura na osnovnim akademskim studijama:

 • Akademsko-opšteobrazovni
 • Teorijsko-metodološki
 • Naučno-stručni
 • Stručno-aplikativni


+ Šta su predispitne obaveze?
U predispitne obaveze spadaju sve aktivnosti studenta (pohađanje nastave, kolokvijumi i parcijalni ispiti, seminarski radovi, prezentacije, eseji, domaći zadaci itd.) koje je u treba da izvrši do kraja semestra kako bi stekao pravo na polaganje završnog ispita. Student koji ne ostvari predispitne obaveze, nema pravo da polaže završni ispit u tekućoj školskoj godini. Student koji ne položi završni ispit, u obavezi je da pohađa nastavu iz tog predmeta naredne školske godine. Pohađanje nastave je obavezno. Predispitne obaveze ispunjene tokom školske godine važe do početka nastave predmeta u narednoj školskoj godini.


+ Šta je izborni (drugi strani) jezik i kako ga prijavljujem? 
Izborni strani jezici (Savremeni strani jezik P-1–P-6) izučavaju se 4 ili 6 semestara i spadaju u grupu stručno aplikativnih (SA) predmeta. Na većini studijskih programa i profila Filološkog fakulteta izborni jezik se bira u prva četiri semestra studija za koje su predviđeni SA krediti, pomoćni strani jezici pripadaju SA grupi predmeta. Izuzetak su studijski profili francuski, grčki, japanski, kineski i skandinavski jezici (izborni strani jezik bira se na trećoj i četvrtoj godini studija).

Prijavljivanje izbornih jezika obavlja se preko studentskog servisa e-student. Budući da je broj kandidata na pojedinim jezicima ograničen, potrebno je da se student obavesti o tome kako se vrši prijava jezika koji žele da pohađaju na sajtu katedre na kojoj se izvodi nastava (anglistika, neohelenistika, hungarologija…). Prijavljivanje za izborne jezike obično se vrši putem mejla do popune raspoloživih mesta ili na prvom času kod predmetnog nastavnika. Pohađanje nastave je obavezno.


+ Kako i kada prijavljujem izborne predmete?
Predmeti se biraju i prijavljuju putem studentskog servisa e-student na početku svakog semestra, u oktobru za zimski, a u februaru za letnji semestar. Studenti biraju izborne predmete vodeći računa o tome da mogu da pohađaju nastavu, to jest, da se predavanja iz izbornih predmeta ne poklapaju s obaveznim predmetima. Zbog ograničenja broja polaznika na određenim kursevima, student je dužan da prisustvuje predavanjima iz željenog predmeta tokom prve dve sedmice u semestru. Pohađanje nastave je obavezno.
Obaveštenje o periodu prijave pohađanja predmeta uvek je istaknuto na e-studentu. Molimo studente da se tog roka pridržavaju. 
Za predmet čije pohađanje nije prijavljeno početkom odgovarajućeg semestra ne može se prijaviti polaganje ispita u ispitnim rokovima. 


+ Šta su PPM predmeti?
U pedagoško-psihološko-metodičkih (PPM) spadaju predmeti čijim pohađanjem student/kinja stiče kompetencije iz pedagoških, psiholoških i metodičkih disciplina. Zakonom je propisano da nastavnici u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju u Srbiji moraju steći najmanje 30 ESPB kredita iz pedagoško-psihološko-metodičkih predmeta, te 6 ESPB kredita iz nastavne prakse. Ti bodovi mogu se steži rokom osnovnih i maste akademskih studija.

Master rad može uključivati 15 PPM bodova ukoliko se istraživanje odnosi na oblast primenjene lingvistike i nastavne prakse ili jezičkih obrazovnih politika, i ukoliko student/kinja ima 15 PPM bodova iz predmeta tokom osnovnih i master studija.
Lista PPM predmeta na osnovnim i master akademskim studijama


+ Kako su organizovani ispitni rokovi?
Na Filološkom fakultetu organizuje se 6 ispitnih rokova, određenih kalendarom rada za datu akademsku godinu koji je dostupan studentima na sajtu Fakulteta. U okviru unapred utvrđenih ispitnih rokova, katedre oglašavaju tačne rasporede ispita za pojedinačne studijske programe/ profile. Kalendarom su određeni i periodi prijave ispita. 
Kalendar za školsku 2019/20. godinu


+ Kako i kada prijavljujem ispite?
Ispiti se prijavljuju preko studentskog portala e-student. Period prijave ispita za sve ispitne rokove unapred je određen kalendarom rada. Ispit se može polagati samo ako je na početku semestra prijavljeno pohađanje predmeta.


+ Koliko se plaća prijava ispita?
Prve dve prijave svakog ispita su besplatne, a od trećeg pokušaja prijavljivanje ispita plaća se 150 dinara po ispitu. Zato treba blagovremeno (nekoliko dana ranije) obezbediti potrebnu svotu za prijavljivanje ispita na svom nalogu jer neprijavljen ispit nije moguće polagati. Prilikom uplate za polaganje ispita potrebno je na studentskom portalu e-student upisati sopstveni poziv na broj kako bi se uplata povezala s nalogom. Samofinansirajući studenti moraju izmiriti dugovanje za školarinu kako bi mogli da prijave ispite.


+ Šta je mobilnosti studenata?
Mobilnost studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa (jedan ili više semestara) na nekom stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija. Prednosti studenata koji su proveli deo školovanja na mobilnosti su višestruke. Pored sticanja akademskih kompetencija, novih poznanstava i upoznavanja kultura drugih zemalja, studenti uče strani jezik, stiču nova iskustva i imaju veće mogućnosti za zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.


+ Šta je program Erazmus+?
Program Erazmus+ omogućava stipendiran boravak i studiranje na nekoj od visokoškolskih institucija u okviru studentske razmene na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske). Mobilnost traje jedan ili dva semestra. Za vreme mobilnosti studenti pohađaju predavanja i polažu ispite koji će biti priznati po povratku na Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. (Priznaje se broj ESPB bodova stečenih na razmeni i svi položeni ispiti naći će se u dodatku diplomi pod originalnim nazivima prevedenim na srpski.)

Brošura Stipendije za studente i osoblje visokoškolskih institucija iz Srbije
Prezentacija Erasmus+ stipendije za studente Univerziteta u Beogradu

Stipendije za pokrivanje troškova života studenti dobijaju na mesečnom nivou, a iznosi zavise od programa i zemlje u kojoj se mobilnost realizuje.


Program Erazmus+ KA103

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje

Mesečni iznos stipendije

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška, Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

520 €

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Severna Makedonija, Slovenija, Turska

470 €

Više informacija


Program Erazmus+ KA107

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje

Mesečni iznos stipendije

Belorusija, Kina, Gana, Izrael, Iran, Japan, Kenija, Kazahstan, Maroko, Meksiko, Ruska Federacija, Tunis, SAD

700 €

Više informacija


Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova unapred su određeni i variraju u zavisnosti od rastojanja od mesta studiranja do mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine Evropske komisije. Računa se razdaljina u jednom smeru, a odgovarajući iznos predviđen je za pokrivanje troškova povratne karte.

Rastojanje u kilometrima
(u jednom smeru)

Iznos po učesniku
(za povratnu kartu)

10-99

20 €

100-499

180 €

500-1999

275 €

2.000-2999

360 €

3.000-3999

530 €

4.000-7999

820 €

8000 i više

1500 €

Prijavljivanje studijsku razmenu obavlja se preko platforme MobiON.


+ Koji dokumenti su mi potrebni za konkurisanje za Erazmus+ mobilnost?
+ Za studente osnovnih akademskih studija

 1. Uverenje o položenim ispitima
 2. Dokaz ili sertifikat o znanju stranog jezika*
 3. CV na engleskom
 4. Motivaciono pismo
 5. Broja pasoša, datum izdavanja i datum važenja pasoša
 6. Erazmus+ ugovor o učenju
 7. Dokaz o mesečnim prihodima porodice radi dobijanja finansijske podrške (samo za studente u nepovoljnom društveno-ekonomskom položaju)
 8. Kopija prve strane indeksa
 9. Fotografija

Svi dokumenti treba da budu prevedeni na engleski jezik. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


+ Za studente master akademskih studija

 1. Diploma i dodatak diplomi za prethodno završene nivoe studija
 2. Uverenje o položenim ispitima
 3. Dokaz ili sertifikat o znanju stranog jezika*
 4. CV na engleskom
 5. Motivaciono pismo
 6. Broja pasoša, datum izdavanja i datum važenja pasoša
 7. Erazmus+ ugovor o učenju
 8. Dokaz o mesečnim prihodima porodice radi dobijanja finansijske podrške (samo za studente u nepovoljnom društveno-ekonomskom položaju)
 9. Kopija prve strane indeksa
 10. Fotografija

Svi dokumenti treba da budu prevedeni na engleski jezik. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


+ Za studente doktorskih akademskih studija

 1. Diploma i dodatak diplomi za prethodno završene nivoe studija
 2. Uverenje o položenim ispitima
 3. Dokaz ili sertifikat o znanju stranog jezika*
 4. CV na engleskom
 5. Motivaciono pismo
 6. Broja pasoša, datum izdavanja i datum važenja pasoša
 7. Pozivno pismo
 8. Erazmus+ ugovor o učenju
 9. Dokaz o mesečnim prihodima porodice radi dobijanja finansijske podrške (samo za studente u nepovoljnom društveno-ekonomskom položaju)
 10. Kopija prve strane indeksa
 11. Fotografija

Svi dokumenti treba da budu prevedeni na engleski jezik. Prevod obavlja ovlašćeni sudski prevodilac.


*Sertifikat o znanju jezika
Neki univerziteti zahtevaju sertifikat o nivou poznavanja jezika koji izdaju španske institucije (diplome DELE, SIELE i dr.), dok drugi ne traže potvrdu o znanju jezika. Detaljne informacije navedene su u okviru pojedinačnih aplikacija na platformi MobiON. Studenti mogu dobiti potvrdu i od profesora/lektora predmeta Savremeni španski jezik G-1–G-8. U većini slučajeva potreban je nivo B1 iz španskog jezika.


+ Uslovi za prijavu na Erazmus+ mobilnost?
Kandidat mora biti upisan na Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neophodno je da student završi prvu godinu osnovnih studija pre prijavljivanja. Ostali uslovi definišu se konkursom.


+ Na kojim visokoškolskim institucijama se može realizovati Erazmus+ mobilnost?
Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na institucijama s kojima Univerzitet u Beogradu ima potpisan Erazmus+ ugovor.
Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta u Beogradu


+ Šta je program CEEPUS? 
Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) omogućava razmenu studenata uz duže boravke od jednog ili dva semestra, sa ciljem sticanja kredita, a studentima se pruža i mogućnost kratkoročnih boravaka u trajanju do tri meseca, radi istraživanja i pisanja master ili doktorske teze, kao i tzv. ekskurzije koje se odnose na boravak na letnjim ili zimskim školama.
O programu CEEPUS na sajtu Fondacije Tempus


+ Kako da nostrifikujem diplomu stečenu u inostranstvu?
Za upis na Filološki fakultet na sve nivoe studija potrebno je nostrifikovati diplomu stečenu u inostranstvu. Detaljne informacije o nostrifikaciji stranih visokoškolskih isprava mogu se naći na veb stranici Univerziteta u Beogradu.