1. ИСПИТНИ РОК 2019.

среда,
16.01.2019.

Савремени шпански језик Г-1

Анекс II/III

17 ч

Савремени шпански језик Г-4

Савремени шпански језик Г-5

Амфитеатар

18:30 ч

Савремени шпански језик Г-7

Амфитеатар

20:15 ч

четвртак,
17.01.2019.

Савремени шпански језик Г-2

Анекс II/III

17 ч

Савремени шпански језик Г-3

Дијалектологија шпанског језика

Савремени шпански језик Г-6

Сала 126

10 ч

Савремени шпански језик Г-8

петак,
18.01.2019.

Хиспанске културе 1

Сала хероја

17 ч

Хиспанске културе 3

Шпанска књижевност 7 (Болоња 2009. – писмени)

Жена у шпанској књижевности реализма

Шпански језик 4

Анекс II/III

15 ч

Превођење за хиспанисте 1 (превод са шпанског на српски)

Амфитеатар

18:30 ч

Превођење за хиспанисте 2 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са шпанског на српски)

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/1. дан: граматика)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/1. дан: граматика, превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са шпанског на српски)

Амфитеатар

20:15 ч

субота,
19.01.2019.

Шпански језик 1

Анекс II/III

15 ч

Увод у шпанску версификацију и превођење поезије
Шпанска књижевност 5 СПЕЦ (Версификација)
Версификација (стари програм)

Сала 126

14 ч

Шпанска књижевност 3 (стари програм – писмени)

Социолингвистика

Сала 126

12 ч

Примењена лингвистика и настава шпанског језика 1

Специјални курс из шпанског језика (стари програм)

недеља,
20.01.2019.

Шпански језик 3

Амфитеатар

13 ч

Увод у контрастивну анализу шпанског и српског језика

Хиспанске културе 2

Анекс II/III

15 ч

Увод у рецепцију хиспаноамеричке књижевности 1
Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 1

Сала 12а

13:30 ч

Превођење за хиспанисте 1 (превод са српског на шпански)

Сала хероја

15:30 ч

Превођење за хиспанисте 2 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са српског на шпански)

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/2. дан: преводи)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/2. дан: превод са српског на шпански и redacción)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са српског на шпански)

понедељак,
21.01.2019.

Шпански језик 2

Амфитеатар

13:30 ч

Шпански језик 5

Историјска граматика шпанског језика 1
Историјска граматика шпанског језика
Историјска граматика шпанског језика (стари програм)

Анекс II/III

17 ч

Историјска граматика шпанског језика 2

Шпански језик 7 (Анализа дискурса)

Шпанска књижевност 2 (стари програм)

Сала 12а

10 ч

Шпанска књижевност 3 (стари програм – усмени)

Књижевност шпанског барока – монографски курс

уторак,
22.01.2019.

Увод у хиспанистику 1

Амфитеатар

9:45 ч

Шпанска књижевност 1 (стари програм)

Шпански језик 6

Сала 126

12 ч

Увод у каталонску културу 1

Хиспанске културе 4

Сала хероја

19:30 ч

Хиспаноамеричка књижевност 1

Хиспаноамеричка књижевност 3

Хиспаноамеричка књижевност 20. века – монографски курс
Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 2

среда,
23.01.2019.

Увод у хиспанистику 2

Сала 126

12 ч

Шпански као језик струке

Шпанска књижевност 3

Амфитеатар

18:30 ч

Шпанска књижевност 5

Шпанска књижевност 4 (стари програм – писмени)

Хиспаноамеричка књижевност 2

Сала 126

10 ч

Хиспаноамеричка књижевност 4

Хиспаноамеричка књижевност и филм

четвртак,
24.01.2019.

Шпанска књижевност 1

Амфитеатар

18 ч

Шпанска књижевност 6

Сала 126

12 ч

Сервантес и настава књижевности 1
Шпанска књижевност 6 СПЕЦ (Сервантес)

Увод у студије пикареске

Књижевност шпанског реализма – тумачење текстова

Шпанска књижевност 8 (Болоња 2009. – писмени)

Примењена лингвистика и настава шпанског језика 2

Сала 126

10 ч

Методика наставе шпанског језика

Шпански језик 3 (стари програм – усмени)

Сала 12а

10 ч

Шпански језик 4 (стари програм – усмени)

петак,
25.01.2019.

Шпанска књижевност 2

Сала 126

12 ч

Шпанска књижевност 4

Сервантес и настава књижевности 2

Шпанска књижевност 7 (Болоња 2015. – усмени)

Сала 12а

10 ч

Хиспаноамеричка књижевност 1 (стари програм)

Сала 126

14 ч

Хиспаноамеричка књижевност 2 (стари програм)

Шпанска књижевност 4 (стари програм – усмени)

субота,
26.01.2019.

Шпански језик 7 (Лексикологија и семантика)

Амфитеатар

13 ч

Шпански језик 8

ШПАНСКИ/КАТАЛОНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ

понедељак,
21.01.2019.

Савремени шпански језик П-1

Сале 11 и 22

18 ч

Савремени шпански језик П-3
Шпански језик – колоквијум (стари програм – писмени)

Сала 126

16 ч

уторак,
22.01.2019.

Савремени португалски језик П-1

Сала 126

14 ч

Савремени португалски језик П-3

Савремени португалски језик П-5

Савремени шпански језик П-2

Сала 126

16 ч

Савремени шпански језик П-4
Шпански језик – завршни (стари програм – писмени)

среда,
23.01.2019.

Савремени каталонски језик П-1

Амфитеатар

13:30 ч

Савремени каталонски језик П-3

Савремени каталонски језик П-5

Савремени португалски језик П-2

Сала 126

14 ч

Савремени португалски језик П-4

Савремени португалски језик П-6

Португалски језик (III година учења)

четвртак,
24.01.2019.

Савремени каталонски језик П-2

Сала 126

16 ч

Савремени каталонски језик П-4

Савремени каталонски језик П-6

Каталонски језик (III година учења)

петак,
25.01.2019.

Савремени шпански језик П-2 (усмени)

Сала 126

18 ч

Савремени шпански језик П-4 (усмени)
Шпански језик – завршни (стари програм – усмени)

Сала 12а

18 ч