5. ИСПИТНИ РОК 2019.

среда,
28.08.2019.

Савремени шпански језик Г-1

Анекс II/III

17 ч

Савремени шпански језик Г-4

Савремени шпански језик Г-5

Сала 12а

10 ч

Савремени шпански језик Г-7

четвртак,
29.08.2019.

Савремени шпански језик Г-2

Анекс II/III

17 ч

Савремени шпански језик Г-3

Дијалектологија шпанског језика

Савремени шпански језик Г-6

Сала 12а

10 ч

Савремени шпански језик Г-8

петак,
30.08.2019.

Хиспанске културе 1

Сала 126

14 ч

Хиспанске културе 3

Шпанска књижевност 7 (Болоња 2009. – писмени)

Савремени шпански роман и књижевно дело у настави

Жена у шпанској књижевности реализма

Шпански језик 4

Анекс II/III

15 ч

Превођење за хиспанисте 1 (превод са шпанског на српски)

Сала 12а

10 ч

Превођење за хиспанисте 2 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са шпанског на српски)

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/1. дан: граматика)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/1. дан: граматика, превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са шпанског на српски)

субота,
31.08.2019.

Шпански језик 1

Анекс II/III

17 ч

Историјска граматика шпанског језика 1
Историјска граматика шпанског језика
Историјска граматика шпанског језика (стари програм)

Увод у шпанску версификацију и превођење поезије
Шпанска књижевност 5 СПЕЦ (Версификација)
Версификација (стари програм)

Сала 12а

14 ч

Шпанска књижевност 3 (стари програм – писмени)

Социолингвистика

Сала 12а

12 ч

Примењена лингвистика и настава шпанског језика 1

Специјални курс из шпанског језика (стари програм)

недеља,
01.09.2019.

Шпански језик 3

Сала 126

14 ч

Увод у контрастивну анализу шпанског и српског језика

Лексикографија шпанског језика

Хиспанске културе 2

Сала 12а

14 ч

Увод у рецепцију хиспаноамеричке књижевности 1
Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 1

Превођење за хиспанисте 1 (превод са српског на шпански)

Сала 12а

12 ч

Превођење за хиспанисте 2 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са српског на шпански)

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/2. дан: преводи)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/2. дан: превод са српског на шпански и redacción)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са српског на шпански)

понедељак,
02.09.2019.

Шпански језик 5

Сала 12а

12 ч

Шпански језик 6 (Синтакса шпанског језика 2)

Увод у каталонску културу 1

Историјска граматика шпанског језика 2

Анекс II/III

17 ч

Шпански језик 7 (Болоња 2009. – Анализа дискурса)

Шпански језик 8 (Болоња 2015. – Анализа дискурса)

Шпанска књижевност 2 (стари програм)

Сала 12а

10 ч

Шпанска књижевност 3 (стари програм – усмени)

Књижевност шпанског барока – монографски курс

уторак,
03.09.2019.

Увод у хиспанистику 1

Сала 12а

10 ч

Шпанска књижевност 1 (стари програм)

Шпански језик 2

Сала 12а

12 ч

Увод у каталонску културу 2

Шпански језик 6 (Језик и друштво)

Хиспанске културе 4

Сала 126

14 ч

Хиспаноамеричка књижевност 1

Хиспаноамеричка књижевност 3

Хиспаноамеричка књижевност 20. века – монографски курс
Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 2

Увод у рецепцију хиспаноамеричке књижевности 2

среда,
04.09.2019.

Увод у хиспанистику 2

Сала 12а

12 ч

Шпански као језик струке

Шпанска књижевност 3

Сала 12а

14 ч

Шпанска књижевност 5

Шпанска књижевност 4 (стари програм – писмени)

Хиспаноамеричка књижевност 2

Сала 126

14 ч

Хиспаноамеричка књижевност 4

Хиспаноамеричка књижевност и филм

Шпански језик 3 (стари програм – усмени)

Сала 12а

10 ч

Шпански језик 4 (стари програм – усмени)

четвртак,
05.09.2019.

Шпанска књижевност 1

Сала 126

14 ч

Шпанска књижевност 6

Сервантес и настава књижевности 1
Шпанска књижевност 6 СПЕЦ (Сервантес)

Увод у студије пикареске

Књижевност шпанског реализма – тумачење текстова

Шпанска књижевност 8 (Болоња 2009. – писмени)

Шпанска књижевност 7 (Болоња 2015. – усмени)

Читаоница

10 ч

Примењена лингвистика и настава шпанског језика 2

Сала 12а

10 ч

Методика наставе шпанског језика

петак,
06.09.2019.

Шпанска књижевност 2

Сала 126

14 ч

Шпанска књижевност 4

Сервантес и настава књижевности 2

Шпанска књижевност 8 (Болоња 2015. – усмени)

Сала 12а

10 ч

Хиспаноамеричка књижевност 1 (стари програм)

Читаоница

14 ч

Хиспаноамеричка књижевност 2 (стари програм)

Шпанска књижевност 4 (стари програм – усмени)

субота,
07.09.2019.

Шпански језик 7 (Болоња 2015. – Лексикологија и семантика)

Сала 126

14 ч

Шпански језик 8 (Болоња 2009. – Фразеологија)

ШПАНСКИ/КАТАЛОНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ

понедељак,
02.09.2019.

Савремени шпански језик П-1

Сала 12а

16 ч

Савремени шпански језик П-3
Шпански језик – колоквијум (стари програм – писмени)

уторак,
03.09.2019.

Савремени португалски језик П-1

Сала 12а

14 ч

Савремени португалски језик П-3

Савремени португалски језик П-5

Савремени шпански језик П-2

Сала 12а

16 ч

Савремени шпански језик П-4
Шпански језик – завршни (стари програм – писмени)

среда,
04.09.2019.

Савремени каталонски језик П-1

Сала 12а

16 ч

Савремени каталонски језик П-3

Савремени каталонски језик П-5

Савремени португалски језик П-2

Сала 12а

18 ч

Савремени португалски језик П-4

Савремени португалски језик П-6

Португалски језик (III година учења)

четвртак,
05.09.2019.

Савремени каталонски језик П-2

Сала 12а

14 ч

Савремени каталонски језик П-4

Савремени каталонски језик П-6

Каталонски језик (III година учења)

петак,
06.09.2019.

Савремени шпански језик П-2 (усмени)

Сала 12а

18 ч

Савремени шпански језик П-4 (усмени)
Шпански језик – завршни (стари програм – усмени)

Читаоница

18 ч