6. ПРОДУЖЕНИ ИСПИТНИ РОК 2018.

уторак,
02.10.2018.

Савремени шпански језик Г-3

Сала 12а

10 ч

Шпански језик 3

Превођење за хиспанисте 1 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 2 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са шпанског на српски)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са шпанског на српски)

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/1. дан: граматика)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/1. дан: граматика, превод са шпанског на српски)

Савремени шпански језик Г-5

Сала 12а

12 ч

Савремени шпански језик Г-7

Шпански језик 5

Шпански језик 7 (Прагматика)

Примењена лингвистика и настава страних језика 1

Примењена лингвистика и настава страних језика 2

Методика наставе шпанског језика

Социолингвистика

Специјални курс из шпанског језика – прагматика или социолингвистика (стари програм)

Шпанска књижевност 1

Сала 126

12 ч

Шпанска књижевност 1 (стари програм)

Шпанска књижевност 4 (стари програм – писмени)

Хиспанске културе 1

Увод у шпанску версификацију и превођење поезије
Шпанска књижевност 5 СПЕЦ (Версификација)
Версификација (стари програм)

Хиспаноамеричка књижевност 1

Хиспаноамеричка књижевност 3

Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 1 (Рецепција хиспаноамеричке књижевности)

Хиспаноамеричка књижевност и филм

Увод у хиспанистику 1

Сала 126

10 ч

Хиспанске културе 3

Шпанска књижевност 7

Увод у студије пикареске

Жена у шпанској књижевности реализма

Хиспаноамеричка књижевност СПЕЦ 2 (Хиспаноамерички нови роман)

Хиспаноамеричка књижевност 20. века – монографски курс

Савремени шпански језик Г-1

Анекс II/III

15 ч

Савремени шпански језик Г-2

Шпански језик 1

Хиспанске културе 2

Шпански језик 4

Историјска граматика шпанског језика 1
Историјска граматика шпанског језика 2
Историјска граматика шпанског језика
Историјска граматика шпанског језика (стари програм)

Шпански језик 7 (Анализа дискурса)

среда,
03.10.2018.

Савремени шпански језик Г-6

Сала 12а

10 ч

Шпански језик 2

Шпански језик 6

Превођење за хиспанисте 1 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 2 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 3 (превод са српског на шпански)

Превођење за хиспанисте 4 (превод са српског на шпански)

Шпански језик 3 (стари програм – писмени/2. дан: преводи)

Шпански језик 4 (стари програм – писмени/2. дан: превод са српског на шпански и redacción)

Савремени шпански језик Г-4

Сала 12а

12 ч

Савремени шпански језик Г-8

Шпански језик 8

Увод у контрастивну анализу шпанског и српског језика

Увод у хиспанистику 2

Сала 126

14 ч

Хиспанске културе 4

Хиспаноамеричка књижевност 2

Хиспаноамеричка књижевност 4

Шпанска књижевност 2

Шпанска књижевност 8

Савремени шпански језик Г-7 (усмени)

Читаоница

14 ч

Савремени шпански језик Г-8 (усмени)

Шпански језик 3 (стари програм – усмени)

Читаоница

13 ч

Шпански језик 4 (стари програм – усмени)

Хиспаноамеричка књижевност 1 (стари програм)

Читаоница

12 ч

Хиспаноамеричка књижевност 2 (стари програм)

Шпанска књижевност 4 (стари програм – усмени)

ШПАНСКИ/КАТАЛОНСКИ/ПОРТУГАЛСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ

уторак,
02.10.2018.

Савремени шпански језик П-1

Сала 126

17 ч

Савремени шпански језик П-3
Шпански језик – колоквијум (стари програм – писмени)

Савремени португалски језик П-1

Савремени португалски језик П-3

Савремени португалски језик П-5

Савремени каталонски језик П-1

Савремени каталонски језик П-3

Савремени каталонски језик П-5

Савремени шпански језик П-2

Сала 126

18:30 ч

Савремени шпански језик П-4
Шпански језик – завршни (стари програм – писмени)

Савремени португалски језик П-2

Савремени португалски језик П-4

Савремени португалски језик П-6

Португалски језик (III година учења)

Савремени каталонски језик П-2

Савремени каталонски језик П-4

Савремени каталонски језик П-6

Каталонски језик (III година учења)

среда,
03.10.2018.

Савремени шпански језик П-2 (усмени)

Сала 12а

18 ч

Савремени шпански језик П-4 (усмени)
Шпански језик – завршни (стари програм – усмени)