ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ШПАНСКИ ЈЕЗИК КАО ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ

Пријављивање за предмете Савремени шпански језик П-1 и Савремени шпански језик П-3 обавља се на почетку школске године искључиво електронским путем. Информације о начину пријављивања и броју група благовремено се објављују на насловној страници Катедре за иберијске студије.

БОЛОЊА 2009. и 2015.
Савремени шпански језик П-1
Савремени шпански језик П-2
Савремени шпански језик П-3
Савремени шпански језик П-4

БОЛОЊА 2006.
Шпански језик – годишњи
Шпански језик – завршни

СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Шпански језик – завршни