Предмети Катедре за иберијске студије
Академско писање на шпанском језику
Експериментални роман у хиспаноамеричкој књижевности 20. века (предмет није у понуди школске 2018/19.)
Иберороманска социолингвистика
Језик и род
Критичка анализа дискурса
Квалитативна истраживања у лингвистици
Лектура и коректура текстова на шпанском језику
Модернизам у хиспаноамеричкој књижевности
Насиље у хиспаноамеричком роману (предмет није у понуди школске 2018/19.)
Специјалне теме из примењене лингвистике
Специјалне теме из социолингвистике
Традуктологија
Жена у шпанској књижевности реализма
Специјални курс из прагматике
Италијанске и шпанске институције културе у компаративном контексту
Методичка пракса – хоспитовање
Важне информације

Услов за пријављивање мастер рада из области методике наставе страних језика и књижевности (у оквиру студијског програма ЈКК) стиче се остваривањем најмање 15+6 ЕСПБ бодова из групе ППМ предмета на основним академским и мастер академским студијама.


Обавештавају се студенткиње и студенти на мастер студијама да је законски услов за рад у основном и средњошколском образовању у школама у Србији, 30 ППМ бодова стечених кроз наставне садржаје/предмете и 6 ППМ бодова методичке праксе.


ППМ бодови стичу се током основних студија (нпр. кроз предмете Примењена лингвистика и настава шпанског језика 1, Примењена лингвистика и настава шпанског језика 2, Савремени шпански роман и књижевно дело у настави, кроз предмете са Семинара за друштвене науке из области психологије – Педагошка психологија и Развојна психологија – и предмете других катедара који носе ППМ бодове); кроз предмете на мастер студијама (Специјалне теме из примењене лингвистике, Специјалне теме из социолингвистике, Критичка анализа дискурса, Специјални курс из прагматике или предмете других катедара који носе ППМ бодове).


Мастер рад може носити 15 ППМ бодова уколико се истраживање односи на област примењене лингвистике и наставне праксе или језичких образовних политика, и уколико кандидаткиња/кандидат има 15 ППМ бодова из предмета током основних и мастер студија. Израда мастер рада из примењене лингвистике није услов за рад у основној или средњој школи!

Листа предмета из педагошко-психолошко-методичке области на основним и мастер академским студијама
Упутство за цитирање и парафразирање у семинарским и мастер радовима